DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

...tá najväčšia časť dlhu 80%, ktorý máme, je tvorená piatimi nemocnicami, 87 % piatimi, to sú tri univerzitné nemocnice, k tomu je to fakultná nemocnica v Prešove a Detská fakultná v Banskej Bystrici, tie držia až 87% dlh (...).

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Celkové záväzky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) činia 702,13 milióna eur, z toho 647,24 miliónov eur predstavujú záväzky po lehote splatnosti (.doc, s. 3). Päť spomínaných nemocníc (okrem Fakultnej nemocnice v Prešov a Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici sa ďalej zrejme jedná o univerzitné nemocnice v Bratislave, Košiciach a Martine) sa na sume záväzkov po lehote splatnosti podieľa 548,53 miliónmi eur, teda 84,7 percentami. Napriek odchýlke výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Ku koncu roku 2016 dosiahli celkové záväzky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR výšku 702,13 milióna eur. Záväzky po lehote splatnosti činili 647,24 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku narástol dlh v zdravotníctve o 97,37 milióna eur. Najväčšou sumou, 547,16 miliónov eur, sa na tomto dlhu podieľajú štátne univerzitné a fakultné nemocnice. 

Podľa údajov od Finstat.sk predstavujú celkové záväzky piatich spomínaných nemocníc dohromady 548 526 787 eur, čo je 78,12% z celkových záväzkov zdravotníckych zariadení MZ SR.

V prípade záväzkov po lehote splatnosti, ktorých výpovedná hodnota by v tejto situácii bola vyššia, sa nám podarilo nájsť údaje len u FNsP Prešov a DFNsP Banská Bystrica.

Vláda dňa 13. septembra 2017 odsúhlasila koncept oddlženia nemocníc, ten ešte musí byť schválený parlamentom. Oddlženie sa má týkať štátnych aj neštátnych nemocníc, štát naň vydá najviac 585 miliónov eur, a bude prebiehať dvoma formami: elektronickou aukciou a dohodou o fixnom diskonte. Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liekov, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, či zdravotným poisťovniam. Bude sa jednať historicky už o štvrté oddlžovanie (posledné oddlženie prebehlo v roku 2011), potrvá tri roky, a bude mať štyri vlny a prísne pravidlá. V prvej etape oddlžovania bude použitých približne 80 miliónov eur, uhradené budú pohľadávky staršie ako dva roky. Jednou z podmienok úhrady dlhov je vypracovanie ozdravných plánov. Tie by v prípade štátnych nemocníc mali byť hotové do konca septembra 2017. Prvé oddlženie by následne malo nastať v novembri tohto roku.

Analytik Ineko Dušan Zachar ocenil sankčný mechanizmus schválenej Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorý môže "v určitej miere motivovať niektoré zdravotnícke zariadenia, aby po oddlžení hospodárili lepšie." Ani sankcie však podľa Zachara nebudú pre veľké štátne nemocnice dostatočnou výstrahou; tie nové dlhy vytvárať neprestanú.

Plán na oddlženie nemocníc najviac kritizuje Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Podľa jej údajov štátne nemocnice dlhovali dodávateľom pomôcok ku koncu druhého štvrťroka 2017 takmer 188 miliónov eur (z toho viac ako 160 mil. eur je po lehote splatnosti).

"Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení predložená MZ SR sa vzťahuje na pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2016, ktoré boli len vo výške len 135 mil. EUR. V porovnaní s pohľadávkami po lehote splatnosti k 30.6.2017 vo výške 160 mil. EUR ide o takmer 20 % nárast pohľadávok po lehote splatnosti za obdobie 1/2 roka. Štát neprijal ani nevytvoril opatrenia, ktoré by zamedzovali oneskoreniu platieb, porušuje tým Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/7 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách," uviedli dodávatelia v otvorenom liste ministrovi.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error