DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

...vo vyspelej Európe (...) 80% svojich pacientov vyriešia a len 20% posielajú ďalej (všeobecní lekári, pozn.).

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Dokument Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 uvádza informáciu aj o efektívnosti, dostupnosti a kvality primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá má byť zabezpečená sieťou všeobecných lekárov. Tento zdroj informuje aj o ukazovateľoch primárnej starostlivosti v krajinách EÚ, pričom potvrdzuje slová Krajčího, že až 80 % prípadov je vyriešených bez potreby ďalšich úrovní zdravotnej starostlivosti. Výrok Krajčího hodnotíme ako pravdivý.

Dokument Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 informuje takto:
"Z hľadiska jednotlivých úrovní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je pre dosiahnutie lepšej  dostupnosti kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti kľúčová sieť primárnej všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala plniť úlohu „gate keepera“ pre celý systém zdravotníctva. Podľa skúseností z iných krajín EÚ dokáže funkčná sieť primárnej všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti riešiť až 80 % všetkých prípadov bez potreby ďalších úrovní poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom v súčasnosti je to v SR menej ako 30 %. Výsledkom je veľké množstvo nepotrebných návštev u lekárov (ročný priemer na Slovensku je 11,3 oproti priemeru OECD na úrovni 6,4)." (.pdf, s. 92)

Ministerstvo zdravotníctva chce riešiť problém nedostatku lekárov (aj špecialistov) a príliš dlhú čakaciu dobu na vyšetrenie u špecialistov cez tzv. rezidentský program.

Systém všeobecného lekára ako prvý kontakt sa neuplatňuje vo všetkých krajinách EÚ. Podľa publikácie OECD predstavujú všeobecní lekári v 15 európskych krajinách pre pacienta prvý kontakt, ktorí môžu na základe vyšetrenia odporučiť najlepšiu možnú liečbu a prípadne poslať pacienta k špecialistovi. Pacienti z Rakúska, Cyprusu, Česka, Nemecka, Luxemburska a Grécka majú možnosť pri ochorení okamžite navštíviť špecialistu. V ostatných krajinách EU (Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko a Slovensko) majú taktiež pacienti možnosť navštíviť špecialistu bez odporúčania všeobecného lekára avšak za poplatok (.pdf, s.41).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error