DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

Naozaj sú zle distribuované (financie v zdravotníctve, pozn.) a tu práve zlyháva ministerstvo zdravotníctva ako ten kontrolný regulačný úrad, ktorý stanovuje v zdravotnom systéme všetko až po cenotvorbu.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

V kontexte tejto diskusie naráža Krajčí na dva problémy súvisiace s distribúciou peňazí v zdravotníctve. Prvým je, že zdravotné poisťovne vykazujú zisk. Druhým problémom je údajne zastaraný katalóg zdravotníckych výkonov - systém, ktorým sa bodujú jednotlivé zákroky lekárov, ktorý sa pretavuje do výšky platby zdravotných poisťovní. Minister Drucker v diskusii tieto problémy sám pripúšťa. Treba však dodať, že ministerstvo na základe dostupných informácií problémy už adresuje, a to mesiace pred diskusiou. Tiež je problematické definovať presné kritériá toho, čo je dobrá distribúcia peňazí v zdravotníctve. Tým pádom nie je možné z dostupných zdrojov na faktickej úrovni jednoznačne určiť, či ministerstvo zlyháva, a preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Pozrime sa v prvom rade, čo hovorí Krajčí o poisťovniach: „Poisťovne vyberajú od nás povinné odvody a my tie peniaze dávame do poisťovní preto, aby za ne bola nakúpená zdravotná starostlivosť. Ta poisťovňa sa snaží čo najoptimálnejšie hospodáriť ten rok a pokiaľ nenakúpi toľko zdravotnej starostlivosti, koľko sme jej dali peniazi, tak vykáže zisk. Však toto je úplne na hlavu postavené.“ (40:11-41:11)

Na základe údajov z roku 2016 môžeme vidieť, že Union aj Dôvera boli ziskové, zatiaľ čo Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) bola vo veľkej strate. V roku 2015 však aj samotná VŠZP bola v zisku. 

Drucker tieto výčitky komentuje nasledovne: „Tie peniaze sú zle, súhlasím, distribuované.“ Nesúhlasí však s tým, že problémom je iba zdravotná poisťovňa: „My diskutujeme o tom, že niekto je oprávnený si vyplatiť 2-3% zisku na poisťovni, keď sa mi vytvára 40% zisku niekde inde. To riešme aká je primeranosť zisku v lekárňach, to riešme primeranosť zisku v ambulanciách, koľko si môžu nechať, to riešme primeranosť výrobcov liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a tak ďalej“. (44:05-45:05) Z vyjadrení Druckera štyri mesiace pred touto diskusiou sa tiež dočítame: „Plánujeme zmenu v oblasti oprávnenia vyplácať si zisk a definovať, ktorá časť peňazí môže byť určená na ziskovosť – môže byť predmetom vyplácania dividend, a ktorá nie. Máme za to, že musí dôjsť k oddeleniu spôsobu účtovania. Z peňazí, ktoré sú určené na zdravotnú starostlivosť sa nebude môcť vyplácať zisk.“ Koalícia má problematiku ziskovosti zdravotných poisťovní dokonca aj v programovom vyhlásení vlády: "Vláda pripraví pravidlá pre účelnosť vynakladania verejných zdrojov, ktoré sa budú realizovať aj prostredníctvom obmedzenia zisku zdravotných poisťovní, a to v súlade s právom EÚ a SR." (.pdf, s. 44)

Druhým problémom, na ktorý Krajčí poukazuje je už spomínaný katalóg zdravotníckych výkonov. „(...) ten katalóg výkonov, ktorý vlastne definuje cenu bodov za jednotlivé výkony, je extrémne starý, (...)“. (37:00-38:00) S tým znovu Drucker súhlasí, keď hovorí: „14 rokov sa robilo na katalógu výkonov, vytvoril sa katalóg výkonov, ktorý dnes je nepoužiteľný, v takom rozsahu ako je. (...) Ja súhlasím, že je zastaraný (...).“ (45:05-46:05) Znovu sa však z informácií ministerstva 2 mesiace pred diskusiou dozvieme, že ministerstvo plánuje nový katalóg výkonov pre ambulancie, a teda problém adresuje. Je teda nejasné, či sa dá principiálne hovoriť o zlyhaní, keďže sa problém ministerstvo zaoberá. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error