DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

Fico rozpráva už možno desať rokov o tom, že zakáže zisk poisťovní.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Téme zákazu zisku poisťovní z verejného zdravotného poistenia sa Robert Fico venuje už od roku 2007, od zmeny zákona č. 530/2007 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Premiér aj po medzinárodnej arbitráži a rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý zrušil platnosť novely, sa naďalej venuje tejto problematike. Zákaz ziskov poisťovní je spomenutý aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády. Výrok Krajčího hodnotíme ako pravdivý.

Prvá vláda Roberta Fica v roku 2007 presadila novelu zákona č. 530/2007 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý dopĺňal zákon č. 581/2004 Z.z.. Z tejto novely vyplývalo, že zdravotné poisťovne budú musieť vrátiť prípadný zisk z verejného zdravotného poistenia späť do zdravotníctva. Zákaz zisku sa netýkal komerčného poistenia. Robert Fico sa po prijatí novely zákona vyjadril: "Ak ponúkne zdravotná poisťovňa produkt pre pacienta v podobe pripoistenia, a z toho bude tvoriť zisk, nech sa páči. Ale nie, že vyberie od ľudí, ľudia musia zo zákona tie peniaze niekde poslať, oni si z toho odrežú 10 % a povedia toto je môj zisk."

V roku 2011 Ústavný súd Slovenskej Republiky rozhodol, že obmedzovanie zisku zdravotných poisťovní je protiústavné. Ustanovenie § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov n i e j e v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (.pdf, s. 1). 

Ústavný súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým,že: „...ustanovením povinnosti použiť kladný hospodársky výsledok (zisk) len na úhradu zdravotnej starostlivosti, t. j. odňatím práva zdravotným poisťovniam rozhodovať autonómne o použití zisku došlo k neprípustnému zásahu do vlastníckeho práva a práva na podnikanie súkromných zdravotných poisťovní, ako aj porušeniu princípov právneho štátu a tiež porušeniu viacerých ustanovení Zmluvy o fungovaní EÚ (.pdf, s. 2).

Z dôvodu prijatia novely zákona č. 530/2007 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou čelila Slovenská republika medzinárodnej arbitráži v spore so spoločnosťou ACHMEA.  Akcionári súkromnej zdravotnej spoločnosti Union sa so Slovenskou republikou súdili o zisky z doby platnosti zákona.

Robert Fico aj po zrušení platnosti novely zákona č. 530/2007 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou opakovane podporil zákaz ziskov pre zdravotné poisťovne. V júli 2012 povedal: „My si nemôžeme v situácii, keď nám chýbajú finančné prostriedky v zdravotníctve, dovoliť, aby sa nám strácali desiatky miliónov eur v súkromnom priestore len preto, že niekto vytvoril v minulosti súkromným zdravotným poisťovniam možnosť podnikať s verejnými zdrojmi.“  V októbri 2012 podobne komentoval zisky poisťovní: “Nemienime akceptovať, aby súkromné zdravotné poisťovne odoberali zisky z verejných zdrojov, ktoré idú do zdravotníctva, a tieto zisky používali na súkromné účely.

Téma obmedzenia zisku poisťovní sa opäť objavila v programovom vyhlásení vlády SR 2016 – 2020. Vláda pripraví pravidlá pre účelnosť vynakladania verejných zdrojov, ktoré sa budú realizovať aj prostredníctvom obmedzenia zisku zdravotných poisťovní, a to v súlade s právom EÚ a SR  (.pdf, s. 44). Doteraz vláda v tejto veci nepodnikla žiadne kroky. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error