DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Ja súhlasím, že je zastaraný (katalóg výkonov, pozn.), ale ak máme mať my 6 tisíc položiek katalógu výkonov a Holanďanom stačí 900 a Českej republike niekde okolo 2 tisíc položiek, (...) ten katalóg výkonov nie je nacenený.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

V slovenskom katalógu zdravotných výkonov sa v súčasnosti nachádza 8 041 položiek, pravdepodobne však minister zdravotníctva mal na mysli plánovaný počet. Tlačovú správu alebo vyjadrenie, ktoré by podložili tento odhad sme však nenašli, taktiež ako ani presný počet položiek v holandskom katalógu. Český zoznam zdravotných výkonov obsahuje 3797 položiek. Nakoľko väčšina informácií potrebných k overeniu tohto výroku je nedostupná, výrok Tomáša Druckera hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa dokumentu uverejneného z rokovania vlády je definícia katalógu zdravotných výkonov nasledovná: „Katalóg zdravotných výkonov je súhrn všetkých zdravotných výkonov s uvedením ich charakteristík“ (§ 3 ods. 1 zákona č.576/2004 Z. z.), ktorý vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením. Zdravotný výkon je základnou jednotkou v katalógu., ktorá popisuje ucelenú činnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 2 ods.2 zákona č.576/2004 Z. z.).“
Katalóg zdravotných výkonov vlastne znamená, koľko peňazí platia zdravotné poisťovne ambulanciám za určité výkony.

Ten istý dokument hovorí o tom, že: „Koncepcia tvorby katalógu/zoznamu zdravotných výkonov vychádza z analýzy súčasného katalógu zdravotných výkonov, ktorý je vydaný nariadením vlády č. 776/2004 Z. z. v súlade s § 3 ods.10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z analýzy doteraz vykonaných prác na novom katalógu zdravotných výkonov a zo stanovísk odborných spoločností.“ Slovenské zdravotníctvo funguje so zoznamom výkonov z katalógu od roku 1993, preto tento katalóg možno považovať v súčasnosti za zastaraný. Uvedomuje si to aj samotné ministerstvo zdravotníctva, ktoré už pracuje na aktualizácii. Tá by mala byť hotová do konca roku 2017.

Katalóg výkonov v súčasnosti tvorí 8 041 položiek. Presný počet položiek v katalógoch výkonov Českej republiky je 3797, informácie o holandskom zozname sa nám nepodarilo zistiť. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error