DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Teraz sme išli robiť zmenu urgentných príjmov v týchto nemocniciach v Bratislave, obstarať monitory vitálnych funkcií, ktoré potrebujeme, to máte 6-7 mesiacov, kým to obstaráte a kým to dodáte a musíte pripraviť projekt, ktorý bude o rekonštrukcii...

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné


Podľa údajov Európskej komisie je priemerná dĺžka tendrov (od vyhlásenia po uzatvorenie zmluvy) na Slovensku za rok 2016 viac ako 140 dní. Odhad potrebného času 6-7 mesiacov na proces verejného obstarávania je teda reálny. Na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie nie je zverejnená informácia o začiatku verejného obstarávania na spomínanú techniku pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava (výrok pojednáva nemocniciach, ktoré pod ňu spadajú) v roku 2017. Keďže minister nešpecifikuje, kedy sa nemocnice pre zmenu urgentných prijímov rozhodli a v akom štádiu sa nachádza toto rozhodnutie, je možné, že nemocnice zatiaľ verejné obstarávanie v tejto veci nevyhlásili. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Minister Tomáš Drucker vo výroku spomína (záznam, 32:30) nemocnice patriace pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Jedná sa o Nemocnicu Ružinov, Nemocnicu Staré Mesto, Nemocnicu akademika Ladislava Dérera, Nemocnicu svätého Cyrila a Metoda a Špecializovanú geriatrickú nemocnicu Podunajské Biskupice.
Monitoring základných vitálnych funkcií je potrebný pri závažných stavoch, ako napríklad infarkt myokardu, arytmia, vysoký krvný tlak s komplikáciami, cievne mozgové príhody, a podobne. Je teda potrebnou súčasťou vybavenia oddelení urgentnej medicíny.

Podľa definície Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sú "...verejným obstarávaním pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správa vo verejnom obstarávaní." Tento proces upravuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o verejnom obstarávaní“).

Podľa analýzy verejného obstarávania na Slovensku v rokoch 2009 – 2014 (.pdf, s. 3) , ktorú vyhotovila Transparency International Slovensko bola priemerná dĺžka tendra od jeho vyhlásenia po uzatvorenie zmluvy v roku 2013 140 dní a v roku 2014 187 dní. V správe z januára 2016 Transparency International Slovensko hodnotí rok 2015. "Na druhej strane sa nijako nedarí skrátiť trvanie tendrov. Od vypísania zákazky po uzatvorenia tendrov u nás v priemere uplynie pol rok, rovnako ako pre rokom. Situáciu ešte zhoršujú eurofondy, pri ktorých trvajú tendre ešte o mesiac a pol viac."

Podľa štatistiky Európskej komisie z júla 2017 bola priemerná dĺžka verejného obstarávania („decision speed“) na Slovensku v roku 2015 takmer 140 dní a v roku 2016 viac ako 140 dní. Výsledky za rok 2016 sú tretie najhoršie (najdlhší čas trvania procesu) spomedzi všetkých krajín EÚ.

Verejné obstarávanie na nákup monitorov vitálnych funkcií, ktoré vo výroku spomína minister Drucker, však dosiaľ nie je zverejnené na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie. Informácie o zákazke takéhoto typu nie sú uvedené ani v profile Univerzitnej nemocnice Bratislava na portáli tender.sme.sk. Je možné, že verejné obstrávanie v tejto veci ešte nebolo oficálne oznámené a zverejnené ÚVO, keďže minister Drucker nešpecifikuje, kedy sa zmena urgentných prijímov plánuje a v akom štádiu sa nachádza.


Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error