DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

...sme popísali 34 nemocníc po Slovensku, ktoré hovoríme, že musia mať urgentný príjem vybavený a my sme ochotní zaňho uhrádzať paušálnu odmenu.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker hovorí o novom systéme urgentného príjmu, ktorý by mala priniesť novela zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V rámci tohto systému by mal vzniknúť v 34 nemocniciach urgentný príjem, ktorý bude po splnení podmienok paušálne financovaný štátom. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky momentálne pripravuje novelu zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. K zmenám dôjde aj v systéme urgentného príjmu slovenských nemocníc. Cieľom ministerstva bolo zlepšiť a zefektívniť fungovanie pohotovostí.

Ministerstvo v návrhu rozdeľuje systém urgentného príjmu na dva typy. Prvým z nich je Urgentný príjem typu 1,  o ktorom hovorí vo výroku aj minister Drucker. Vznikne v 34 nemocniciach po celom Slovensku a pre pacientov bude dostupný 24 hodín denne. Takéto urgentné príjmy majú byť financované štátom prostredníctvom paušálneho systému, mesačne maximálne 26 700 €. Toto finančné ohodnotenie získajú nemocnice na urgentný príjem po splnení podmienok týkajúcich sa materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia.Pre úplnosť dodávame, že sa navrhuje vytvorenie aj urgentného príjmu typu 2, ktorý má byť tvorený špecializovanejšími pracoviskami, šiestimi nemocnicami pre dospelých a štyrmi pre deti. Tieto nemocnice majú nárok na maximálne 99 300 € mesačne. 

Zmeny majú platiť od 1. januára 2018. Dosiaľ však návrh zákona prešiel len prvým čítaním, pričom do 10. októbra 2017 majú výbory stanovený čas na prerokovanie návrhu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error