DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Vzdelávanie všeobecných praktických lekárov je najkratšie špecializované, trojročné, tri roky vám trvá, kým získate.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Vzdelávanie všeobecných praktických lekárov trvá minimálne tri roky a tri mesiace (.pdf s. 102). Ide o najkratšie štúdium, ktoré je možné absolvovať po ukončení doktorského štúdia na lekárskej fakulte, ostatné špecializácie si vyžadujú štúdium v dĺžke minimálne štyroch rokov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Minister Drucker výrokom poukazuje na nedostatok a na nevyhnutnosť získavania nových lekárov. Za jednu z príčin ťažkostí pri zvyšovaní ich počtov považuje dlhotrvajúce špecializované vzdelanie. Špecializácia nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo (.pdf s. 103), jeho štúdium trvá 6 rokov. Následné špecializované štúdium v dĺžke tri roky a tri mesiace upravuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (.pdf s. 102 - 115) z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013.

Dĺžka trvania štúdia všetkých ostatných špecializácií (.pdf s. 9 – 259), ktoré je možné získať bezprostredne po dokončení štúdia na lekárskej fakulte je štyri (napríklad dermatovenelógia), päť (anesteziológia a intenzívna medicína, či diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) alebo šesť rokov (napríklad cievna chirurgia alebo detská chirurgia). Výnos MZ ZR (.pdf s. 9 - 259) síce upravuje aj iné špecializácie s dĺžkou štúdia tri roky (napríklad onkológia v gynekológii), tie však nie je možné absolvovať bez predchádzajúceho získania inej špecializácie (v tomto prípade gynekológia a pôrodníctvo), čiže štúdium bude spolu trvať dlhšie, ako pri všeobecných praktických lekároch (tri roky a tri mesiace).

Špecializované vzdelávanie sa skladá primárne z praktickej časti pozostávajúcej z vykonávania praxe na pracoviskách zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad rôzne oddelenia a ambulancie. Ďalšími súčasťami sú teoretická časť a obhajoba písomnej práce.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error