DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva
V relácii RTVS o rozpocte zdravotníctva a špeciálne o platoch zdravotných sestier diskutovali súcasný minister zdravotníctva Viliam Cislák a poslanec NR SR (podpredseda strany Šanca) Viliam Novotný. Väcší pocet faktických výrokov sme overovali ministrovi Cislákovi.

Viliam Čislák

Nestraníci
14 1 1 4

Viliam Novotný

Šanca
5 0 2 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Viliam Čislák
 • Viliam Novotný
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Viliam Čislák

Nestraníci

..pretože v roku 2012 keď sme nastúpili, tak pri revízii sa zistilo, že naozaj je nereálne, aby od 1.1.2013 sa systém DRG spustil, pretože nebolo školenie, neprebehla metodika..

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Neoveriteľné

Správa o činnosti úradu za rok 2012 hovorí o tom, že metodika a školenie týkajúce sa systému DRG prebiehali počas roku 2012. Práce na príprave definičnej príručky prebiehali v mesiacoch jún – október 2012. Prepracovaný zoznam zdravotných výkonov bol predložený prvýkrát v septembri 2012. To či s...

Viliam Čislák

Nestraníci

...od roku 2010 do roku 2014 v zdravotníctve mzdy priemerne stúpli o 25 %, u lekárov 33 %, u lekárov, u sestier 21 %.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Podľa Správy o stave zdravotníctva pre výbor NR SR pre zdravotníctvo (s.48, .pdf) bol priemerný plat v roku 2010 v zdravotníctve 906 eur, priemerný plat lekára 1663 eur a priemerný plat sestry 763 eur. V roku 2014 bol priemerný plat v zdravotníctve 1134 eur, priemerný plat lekára 2221 eur a priemer...

Viliam Čislák

Nestraníci

...poslanec Novotný, ktorý je 13 rokov v parlamente..

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Poslanec NR SR Viliam Novotný je súčasťou parlamentu od roku 2002 až po súčasnosť. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.V roku 2002 sa stal poslancom NR SR za SDKÚ. V ďalších volebných obdobiach si takisto získal priazeň voličov. Popritom vykonával aj ďalšie funkcie - poradca predsedu vlády pre zdravo...

Viliam Novotný

Šanca

Pán minister predložil výboru pre zdravotníctvo správu o stave zdravotníctva v prvej polovici tohto roku a hovorí, že priemerná mzda sestier na Slovensku v roku 2014 bola 929 eur. Teraz im garantuje týmto zákonom mzdy 694 eur alebo 729 eur alebo 823 eur

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Správa o stave zdravotníctva za rok 2015 obsahuje údaj o priemernej mzde zdravotných sestier v roku 2014 vo výške 929 euro. Taktiež je pravdou, že novelou zákona je sestrám garantovaný plat od 694 do 823 euro. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Minister Čislák predložil výboru pre zdravotníctvo Správu o s...

Viliam Novotný

Šanca

Nechal ju tam pán minister Mikloš (rezervu pre ministerstvo zdravotníctva v rokoch 2011, 2012, pozn.).

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Zavádzajúce

Podobný výrok z úst poslanca Novotného už Demagog.SK overoval- z relácie V politike zo septembra 2012.Spomínaná rezerva nebola produktom vládneho plánu, ale navrhol ju vtedy opozičný SMER. Podobne zisky z iného výberu zdravotného poistenia vyšli z produkcie SMERu. Výrok preto považujeme za zavádzajú...

Viliam Čislák

Nestraníci

...v roku 2011 a v 2012 urobil chaoticky pán minister Uhliarik, kedy jednoducho schválil zákon pre lekárov schválil zákon pre sestry, ale krytie tam nebolo žiadne...Ale moment, tam bolo povedané, že ušetrí sa 200 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

V roku 2011 počas pôsobenia ministra zdravotníctva Uhliarika bol schválený zákon, ktorý mal zvyšovať platy lekárov. V roku 2012 bol schválený zákon zvyšujúci platy sestier, no jeho platnosť bola zrušená Ústavným súdom. Obe plánované zvyšovania boli kritizované pre nedostatočné finančné krytie. Minis...

Viliam Čislák

Nestraníci

..prečo potom sestry potrebovali pri výpovediach podpísať takzvanú dohodu o solidarite...sa tam zaväzujú, že ak zrušia tie výpovede, musia zaplatiť odborom, odborovej organizácii 3 300 eur pokuty..

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Je pravdou, že tzv. Dohoda o solidarite ukladá v prípade porušenia záväzkov povinnosť vyplatiť fondu solidarity pokutu vo výške 3300 euro. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Dohoda o solidarite hovorí: "Ak Zdravotník poruší záväzky opísané v tejto zmluve, je povinný uhradiť do 7 dní SK SaPA sumu 3300 eur,...

Viliam Čislák

Nestraníci

...ak sme v nemocniciach, v ktorých nie je kolektívne zmluva, tak vidíme čisto odmeňovanie podľa Zákonníka práce. Zákonník práce, minimálna výška mzdy, krát koeficient podľa náročnosti, príloha číslo jedna.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Podľa paragrafu 120 (str. 49) zákonníka práce, zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň  náročnosti práce (ďalej len „s...

Viliam Čislák

Nestraníci

A čo sa týka Košíc, len taká maličkosť. Teraz tam skončilo kolektívne vyjednávanie. V priemere, v priemere od budúceho roka tam budú vyššie mzdy pre sestry, pre sestry vo výške 90 eur.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Neoveriteľné

K protestujúcim sestričkám, ktoré hromadne podávajú výpovede, sa nedávno pridali aj sestričky v Košiciach. 64 výpovedí dali najmä sestry, ktoré pracujú na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Demagog.sk sa nepodarilo získať žiadne relevantné informácie o výsledkoch kolektívneho vy...

Viliam Novotný

Šanca

...podľa zákona v roku 2012 mali byť platy sestier v rozmedzí 640 až 930 eur v hrubom. V princípe to sestry v štátnych nemocniciach dosiahli. Maximálny strop garantovaný týmto zákonom pre špecializované pracovné činnosti, to znamená sestru magistru, ktorá má svoju atestáciu, teda špecializačné štúdium, je 823 euro 68 centov.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Novotný hovorí o Zákone upravujúcom platy sestier a pôrodných asistentiek z 1. februára 2012. Návrh zákona bol predložený po štrajku lekárov ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012, avšak nakoniec nebol prijatý kvôli konfliktným bodom v súvislosti s Ústavou. Podľa dostupných informácií mal ...

Viliam Čislák

Nestraníci

...ak som spomínal, že zákonom bude garantovaná, garantovaná minimálna výška základnej zložky mzdy, bude každoročne valorizovaná, čo doteraz nebolo.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

V piatok 25. novembra 2015 bol schválený zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý stanovuje základnú zložku mzdy ako násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov a zabezpeč...

Viliam Čislák

Nestraníci

(...) ak sa rozprávame o zdravotníckych pracovníkoch v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v gescii ministerstva zdravotníctva, ktorých je 18 000 a na zvýšenie ich miezd ide 10 miliónov eur a pre zdravotnícke zariadenia, ktoré sú pod VÚC-kou, pod mestom alebo súkromné, ide 45 miliónov eur podľa tohto zákona, my tu napočítavame iba minimálnu výšku základnej mzdy.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Zákon, ktorý upravuje platy zdravotníckych pracovníkov, bol schválený v NR SR 25. novembra 2015. Na základe tohto zákona by malo dôjsť k zmene minimálnej výšky základnej mzdy približne 18 000 zamestnancov štátnych nemocníc, čo bude predstavovať čiastku približne 10 miliónov. Zvyšných 45 miliónov vyč...

Viliam Čislák

Nestraníci

A povedal som jedno. Vo februári bude prvá mzda, a keď bude niekto mať nižší plat podľa tohto zákona 578, tak z funkcie ministra zdravotníctva odstúpim.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Dňa 27.novembra 2015 minister Čislák na brífingu vyhlásil, že odstúpi zo svojej funkcie, pokiaľ sa od januára 2016 nájde zdravotný pracovník, ktorý bude mať nižší plat ako v súčasnosti. Výrok hodnotíme ako pravdivý„Chcem opätovne vyzvať sestry, aby naozaj neverili klamstvám predstaviteľov odborových...

Viliam Čislák

Nestraníci

.. niekoľkokrát zaznelo, že majú informácie také, že v niektorých zdravotníckych zariadeniach platy (zdravotných sestier, pozn.) budú klesať. Ja som sa v piatok na tlačovej besede vyjadril, že garantujem, že tieto platy klesať nebudú.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Je pravdou, že na tlačovej besede 27. novembra 2015 minister Čislák povedal (00:50/13:27), že garantuje to, že platy zdravotných sestier v roku 2016 klesať nebudú. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Štátne nemocnice v dohode so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb deklarovali, ž...

Viliam Čislák

Nestraníci

Ak by sme splnili požiadavky, ktoré časom pribúdali, napríklad aj koeficient za odpracované roky, ktorý, mimochodom, určoval alebo žiadal, aby za odpracované roky, respektíve za ošetrovateľskú prax boli zarátané aj roky, keď sú, keď sú sestry na materskej dovolenke, na rodičovskej dovolenke alebo keď sú PN-ky alebo vojenská základná služba, tak to by znamenalo celkové navýšenie v budúcom roku na 200 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Neoveriteľné

Podobné tvrdenie Čisláka sa už objavilo v médiách 25. novembra 2015. Nepodarilo sa nám síce dohľadať, koľko by stálo splnenie požiadavok sestier, ale určitú predstavu o potrebných financiách môžeme získať z analýzy Health Policy Institute zo septembra roku 2014, ktorá sa zaoberá s mzdovým vývojom v...

Viliam Čislák

Nestraníci

... roku 2012, keď Ústavný súd vytkol ...okrem iného a určitú diskrimináciu, pretože vtedy zákon 62 riešil iba sestry a pôrodné asistentky, my v tomto prípade riešime všetkých zdravotníckych pracovníkov, teda všetkých 25 kategórií a vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Zavádzajúce

Ústavný súd SR 19. júna 2013 posudzoval v zákone č. 62/2012 diskrimináciu v ohľade platového zvýhodňovania jednej skupiny zdravotných pracovníkov, ale skonštatoval, že z hľadiska diskriminácie nie je zákon ústavne nesúladný. Rozhodol, že zákon zasahuje do vlastníckeho práva garantovaného v čl. 20 v ...

Viliam Čislák

Nestraníci

...ja som myslel práve na tieto sestry, ktoré sú v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ktoré nie sú v štátnych, ktoré nie sú pod štátom a práve tieto, tieto sestry a títo všetci zdravotnícki pracovníci budú mať platy navýšené niekde o 200, niekde o 300 eur.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Neoveriteľné

Národná rada SR schválila 25. novembra 2015 novelu zákona č.578/2004 Z. z., ktorá by podľa ministra Čisláka mala zabezpečiť nárast miezd v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. O náraste miezd v rozmedzí 200 až 300 eur však v rámci dostupných zdrojov informuje len sám minister Čislák. Výrok preto ...

Viliam Novotný

Šanca

Ústavný súd v 2012 pozastavil zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a v 2013 ho vyhlásil za protiústavný s odôvodnením, že nemožno zvyšovať platy, ak nie sú dostatočne kryté a pozor, keď tie peniaze včas neprídu k poskytovateľovi.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Zavádzajúce

Nález Ústavného súdu týkajúci sa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek uvádza, že jedinou protiústavnou skutočnosťou v tomto zákone bolo obmedzenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nález Ústavn...

Viliam Novotný

Šanca

(...) Národná rada to (prípadnú potrebu ďalších financií na mzdy, pozn.) vyriešila uznesením, ktoré hovorí o tom, že majú sa všetky prípadné požiadavky vykryť z kapitoly ministerstva zdravotníctva.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Do uznesenia o štátnom rozpočte na rok 2016 a o návrhu verejného rozpočtu na obdobie 2016-2018 sa skutočne dostala časť, ktorá hovorí o tom, že v prípade potreby navýšenia mzdy zdravotníckym pracovníkom, na to budú použité prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva. Na túto časť o...

Viliam Novotný

Šanca

... na zdravotnú starostlivosť budeme mať v roku 2016 presne toľko peňazí, koľko sme na ňu minuli v roku 2015, plus 1 milión eur.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Neoveriteľné

Z Novotného vyjadrenia nie je úplne jasné, čo všetko podľa neho zahŕňa pojem zdravotná starostlivosť. Rozpočet pre roky 2016-2018 neuvádza vyčíslenie výdavkov špeciálne pod pojmom zdravotná starostlivosť. Aj v jednotlivých analýzach týkajúcich sa rozpočtu zdravotníctva sa pod týmto pojmom uvádzajú r...

Viliam Novotný

Šanca

Teraz má 400 alebo 500 euro v čistom (zdravotná sestra v miestnej/okresnej nemocnici, pozn.).

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Prehľad priemerných platov zdravotníckych pracovníkov prináša Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Podľa neho predstavuje priemerná tarifná mesačná mzda zdravotnej sestry v zariadení, ktorého zriaďovateľom je VÚC, mesto alebo obec, sumu 552 eur (čistá mzda cca 448 eur). Výška ...

Viliam Čislák

Nestraníci

... minulý rok sme začínali napríklad percentom za poistenca štátu vo výške 4,16 a vo februári a marci som povedal, ak naozaj zistíme, že je tam nedostatok finančných prostriedkov, tak som tam prisľúbil vklad alebo finančné prostriedky vo výške 86 miliónov eur, čo sa aj zrealizovalo v tomto roku...zo 4,16 sa zvýšil na 4,46.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Tvrdenie ministra je pravdivé v údaji pôvodného percenta- 4,16% za poistenca štátu. Stránka ministerstva i článok SITA potvrdzujú, že navýšenie tohto percenta vkladom finančných prostriedkov prisľúbil minister vopred a vo výške 86 miliónov eur. Zvýšenie spomínaného percenta za poistenca štátu sa usk...

Viliam Čislák

Nestraníci

.. rozpočet (pre Ministerstvo zdravotníctva, pozn.) v tomto roku oproti roku 2015 je navýšený o 270 miliónov eur

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Rozpočtované výdavky ministerstva zdravotníctva pre rok 2015 a pre rok 2016 a tiež rozdiel medzi rozpočtami daných rokov zobrazue nasledujúca tabuľka. Rozdiel predstavuje 262 317 276, čo sa približuje Čislákovmu tvrdeniu o 270 miliónoch. Výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Viliam Čislák

Nestraníci

... dokonca pri schvaľovaní rozpočtu v Národnej rade odznelo uznesenie, ktoré presne zaväzuje týchto 55 miliónov eur z rozpočtu ministerstva zdravotníctva v budúcom roku zaviazať presne pre zamestnávateľov, aby boli určené na mzdy (pre zamestnancov zdravotníckych zariadení pod ministerstvom aj pod VÚC, pozn.).

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Národná rada SR naozaj prijala v druhom čítaní pozmeňujúci návrh, ktorým sa MZ SR zaväzuje sumou 55 miliónov garantovanou pre mzdy zamestnancov zdravotníckych zariadení. Výrok hodnotíme ako pravdivý.V druhom čítaní pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2016 priniesli poslanci za vládny SMER-SD, R...

Viliam Čislák

Nestraníci

Zhruba pred pol rokom sme boli na úrovni, že tento zákon bude platiť iba pre ústavné zdravotnícke zariadenia, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva. To znamená, trebalo by na to vyčleniť 10 miliónov eur. Ale som veľmi rád, že v priebehu letných mesiacov sa mi podarilo dohodnúť s pánom premiérom a s pánom ministrom financií, aby sme dali finančné prostriedky aj do ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré patria pod vyššie územné celky.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Ešte počas leta 2015 sa navrhovaný zákon o minimálnom základe mzdy zdravotníckych pracovníkov týkal len zamestnancov nemocníc patriacich priamo pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vyčlenených bolo 10 miliónov eur. Od septembra 2015 sa však rozšíril aj o zamestnancov nemocníc súkromných či patriacich...

Viliam Čislák

Nestraníci

...čo sa týka vyjednávania alebo samotných platových podmienok alebo nastavenia samotného zákona o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov... boli tri základné podmienky. Aby zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov bol taký istý, ako je zákon o odmeňovaní lekárov, aby zákon platil pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a zákon aby platil pre všetky ústavné zdravotnícke zariadenia.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Nepravda

Z troch základných podmienok, ktoré uvádza minister, sa jedna - podmienka rovnakosti zákona so zákonom o odmeňovaní lekára - nezhoduje s podmienkami udávanými zdravotníckymi odbormi. Platové podmienky lekárov sú zahrnuté pod samostatné ustanovenia zákona, neplatia pre nich podmienky zahrnuté pod poj...

Viliam Novotný

Šanca

..kým nemáme spravodlivé platenie zo strany poisťovní, DRG..

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Podobný výrok sme už overovali z úst prezidenta Andreja Kisku v správe o stave krajiny 18. júna 2015. ...

Viliam Čislák

Nestraníci

Tento zákon určuje minimálnu výšku základnej zložky mzdy. Minimálnu výšku základnej zložky mzdy, to znamená z celkovej mzdy to predstavuje v našich zariadeniach zhruba 80 %, v zariadeniach VÚC-kárskych 70 alebo 65 %.

O 5 minút 12 - 30.11.2015
Pravda

Viliam Čislák hovoril o novele Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá bola schválená v novembri 2015. Zmeny v zákone majú byť platné od 1. januára 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  "(1) Základná z...

success
error