DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Ústavný súd v 2012 pozastavil zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a v 2013 ho vyhlásil za protiústavný s odôvodnením, že nemožno zvyšovať platy, ak nie sú dostatočne kryté a pozor, keď tie peniaze včas neprídu k poskytovateľovi.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Zavádzajúce

Nález Ústavného súdu týkajúci sa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek uvádza, že jedinou protiústavnou skutočnosťou v tomto zákone bolo obmedzenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nález Ústavného súdu síce uznal, že zvýšenie platov nebolo finančne kryté, no nepovažuje to za protiústavnú skutočnosť. Odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu navyše neobsahuje zmienky o prípadoch, kedy by peniaze neprišli načas k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Zákon č. 62/2012 z februára roku 2012 pojednávajúci o plate sestier a pôrodných asistentiek bol prijímaný v období napĺňania finančných podmienok zdravotníckych pracovníkov.

Rozhodnutím z 11. júla 2012 Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavil účinnosť zákona, ktoré nadobudlo účinnosť 31. júla 2012.

Rozhodnutím z 19. júna 2013 ho označil ako "nesúlad zákona č. 62/2012 Z.z. s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky"

V odôvodnení tohto rozhodnutia sa okrem iného píše: 
"117. Ústavný súd považuje námietku protiústavného zásahu do majetku neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za ťažisko prerokúvanej veci. Právna úprava je špecifická tým, že ekonomickú záťaž garantovaných mzdových nárokov sestier presúva mocensky, zákonom na neštátnych poskytovateľov. Tým zasahuje aj do zmluvnej slobody medzi zamestnávateľmi a sestrami, medzi subjektmi v horizontálnom vzťahu, ktorý je ovládaný zásadou slobodnej vôle. Z údajov NZCI vyplýva, že nemalá časť ambulancií sa v dôsledku aplikácie zákona môže dostať do prevádzkovej straty. Ústavný súd musí preskúmať, či sú takéto účinky zákona protiústavné. Už bolo uvedené, že väčšina ambulancií musí mať sestru, pričom ústavný súd ponecháva bokom úvahy o právnych možnostiach „optimalizácie“ v tomto smere."

Ústavný súd teda uznáva, že zvýšenie platov nie je finančne kryté, avšak za jedinú protiústavnú skutočnosť považuje porušenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti tzv. súkromných poskytovateľov- "chýba ochrana slobodnej majetkovej sféry (...) neprimeraná a náhla záťaž do majetku neštátnych poskytovateľov."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error