DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

MUDr. Viliam Novotný

Šanca
34 8 7 10
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Viliam Novotný

Šanca

Pán minister predložil výboru pre zdravotníctvo správu o stave zdravotníctva v prvej polovici tohto roku a hovorí, že priemerná mzda sestier na Slovensku v roku 2014 bola 929 eur. Teraz im garantuje týmto zákonom mzdy 694 eur alebo 729 eur alebo 823 eur

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 29.11.2015
Pravda

Správa o stave zdravotníctva za rok 2015 obsahuje údaj o priemernej mzde zdravotných sestier v roku 2014 vo výške 929 euro. Taktiež je pravdou, že novelou zákona je sestrám garantovaný plat od 694 do 823 euro. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Minister Čislák predložil výboru pre zdravotníctvo Správu o s...

Viliam Novotný

Šanca

Nechal ju tam pán minister Mikloš (rezervu pre ministerstvo zdravotníctva v rokoch 2011, 2012, pozn.).

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 29.11.2015
Zavádzajúce

Podobný výrok z úst poslanca Novotného už Demagog.SK overoval- z relácie V politike zo septembra 2012.Spomínaná rezerva nebola produktom vládneho plánu, ale navrhol ju vtedy opozičný SMER. Podobne zisky z iného výberu zdravotného poistenia vyšli z produkcie SMERu. Výrok preto považujeme za zavádzajú...

Viliam Novotný

Šanca

...podľa zákona v roku 2012 mali byť platy sestier v rozmedzí 640 až 930 eur v hrubom. V princípe to sestry v štátnych nemocniciach dosiahli. Maximálny strop garantovaný týmto zákonom pre špecializované pracovné činnosti, to znamená sestru magistru, ktorá má svoju atestáciu, teda špecializačné štúdium, je 823 euro 68 centov.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 29.11.2015
Pravda

Novotný hovorí o Zákone upravujúcom platy sestier a pôrodných asistentiek z 1. februára 2012. Návrh zákona bol predložený po štrajku lekárov ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012, avšak nakoniec nebol prijatý kvôli konfliktným bodom v súvislosti s Ústavou. Podľa dostupných informácií mal ...

Viliam Novotný

Šanca

Ústavný súd v 2012 pozastavil zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a v 2013 ho vyhlásil za protiústavný s odôvodnením, že nemožno zvyšovať platy, ak nie sú dostatočne kryté a pozor, keď tie peniaze včas neprídu k poskytovateľovi.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 29.11.2015
Zavádzajúce

Nález Ústavného súdu týkajúci sa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek uvádza, že jedinou protiústavnou skutočnosťou v tomto zákone bolo obmedzenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nález Ústavn...

Viliam Novotný

Šanca

(...) Národná rada to (prípadnú potrebu ďalších financií na mzdy, pozn.) vyriešila uznesením, ktoré hovorí o tom, že majú sa všetky prípadné požiadavky vykryť z kapitoly ministerstva zdravotníctva.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 29.11.2015
Pravda

Do uznesenia o štátnom rozpočte na rok 2016 a o návrhu verejného rozpočtu na obdobie 2016-2018 sa skutočne dostala časť, ktorá hovorí o tom, že v prípade potreby navýšenia mzdy zdravotníckym pracovníkom, na to budú použité prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva. Na túto časť o...

Viliam Novotný

Šanca

... na zdravotnú starostlivosť budeme mať v roku 2016 presne toľko peňazí, koľko sme na ňu minuli v roku 2015, plus 1 milión eur.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 29.11.2015
Neoveriteľné

Z Novotného vyjadrenia nie je úplne jasné, čo všetko podľa neho zahŕňa pojem zdravotná starostlivosť. Rozpočet pre roky 2016-2018 neuvádza vyčíslenie výdavkov špeciálne pod pojmom zdravotná starostlivosť. Aj v jednotlivých analýzach týkajúcich sa rozpočtu zdravotníctva sa pod týmto pojmom uvádzajú r...

Viliam Novotný

Šanca

Teraz má 400 alebo 500 euro v čistom (zdravotná sestra v miestnej/okresnej nemocnici, pozn.).

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 29.11.2015
Pravda

Prehľad priemerných platov zdravotníckych pracovníkov prináša Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Podľa neho predstavuje priemerná tarifná mesačná mzda zdravotnej sestry v zariadení, ktorého zriaďovateľom je VÚC, mesto alebo obec, sumu 552 eur (čistá mzda cca 448 eur). Výška ...

Viliam Novotný

Šanca

Pretože v tom materiály (o unitárnom systéme, pozn.) sa nič nehovorí o skracovaní čakacích lehôt, nič sa nehovorí o nižších doplatkoch.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 04.11.2012
Pravda

V. Novotný hovorí pravdu. V Projekte zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia sa nespomínajú nižšie doplatky a ani skracovanie čakacích lehôt. V Projekte zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR sa nespomína skracovanie čakacích lehôt. V prípade doplatkov sa spomín...

Viliam Novotný

Šanca

Pamätám sa ako v 2008 roku štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, keď jej začalo tiecť do topánok, riešila situáciu. Zvýšila zmluvy štátnym nemocniciam o 20, 30% a znížila zmluvy ostatným nemocniciam, regionálnym a súkromným.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 04.11.2012
Neoveriteľné

Agentúrne správy hovoria o navýšení platieb pre veľké štátne nemocnice. Demagog.sk však nezistil nezávislú informáciu, či došlo k plošnému zníženiu zmlúv regionálnym a súkromným nemocniciam tak ako uvádza V. Novotný. SITA, ČTK (23.1.2008): "Ako uviedol poslanec SDKÚ-DS Viliam Novotný,...

Viliam Novotný

Šanca

Musia (zdravotné poisťovne, pozn.) si tvoriť technické rezervy na všetkých, ktorí čakajú na čakacích listinách na operácie. Musia do rezervného fondu ukladať peniaze do výšky 20% základného imania.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 04.11.2012
Pravda

V. Novotný správne uvádza podmienky, ktoré musia zdravotné poisťovne splniť aby mohli vykázať zisk.Povinnosti zdravotných poisťovní potvrdzuje dokument Východiská zavedenia unitárneho systému verejného zdravotníctva v SR, ktorý je súčasťou návrhu na zavedenie unitárneho systému verejného zdravo...

success
error