DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

MUDr. Viliam Novotný

Šanca
34 8 7 10
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Viliam Novotný

Šanca

Pán minister predložil výboru pre zdravotníctvo správu o stave zdravotníctva v prvej polovici tohto roku a hovorí, že priemerná mzda sestier na Slovensku v roku 2014 bola 929 eur. Teraz im garantuje týmto zákonom mzdy 694 eur alebo 729 eur alebo 823 eur

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Správa o stave zdravotníctva za rok 2015 obsahuje údaj o priemernej mzde zdravotných sestier v roku 2014 vo výške 929 euro. Taktiež je pravdou, že novelou zákona je sestrám garantovaný plat od 694 do 823 euro. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Minister Čislák predložil výboru pre zdravotníctvo Správu o s...

Viliam Novotný

Šanca

Nechal ju tam pán minister Mikloš (rezervu pre ministerstvo zdravotníctva v rokoch 2011, 2012, pozn.).

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Zavádzajúce

Podobný výrok z úst poslanca Novotného už Demagog.SK overoval- z relácie V politike zo septembra 2012.Spomínaná rezerva nebola produktom vládneho plánu, ale navrhol ju vtedy opozičný SMER. Podobne zisky z iného výberu zdravotného poistenia vyšli z produkcie SMERu. Výrok preto považujeme za zavádzajú...

Viliam Novotný

Šanca

...podľa zákona v roku 2012 mali byť platy sestier v rozmedzí 640 až 930 eur v hrubom. V princípe to sestry v štátnych nemocniciach dosiahli. Maximálny strop garantovaný týmto zákonom pre špecializované pracovné činnosti, to znamená sestru magistru, ktorá má svoju atestáciu, teda špecializačné štúdium, je 823 euro 68 centov.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Novotný hovorí o Zákone upravujúcom platy sestier a pôrodných asistentiek z 1. februára 2012. Návrh zákona bol predložený po štrajku lekárov ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012, avšak nakoniec nebol prijatý kvôli konfliktným bodom v súvislosti s Ústavou. Podľa dostupných informácií mal ...

Viliam Novotný

Šanca

Ústavný súd v 2012 pozastavil zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a v 2013 ho vyhlásil za protiústavný s odôvodnením, že nemožno zvyšovať platy, ak nie sú dostatočne kryté a pozor, keď tie peniaze včas neprídu k poskytovateľovi.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Zavádzajúce

Nález Ústavného súdu týkajúci sa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek uvádza, že jedinou protiústavnou skutočnosťou v tomto zákone bolo obmedzenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nález Ústavn...

Viliam Novotný

Šanca

(...) Národná rada to (prípadnú potrebu ďalších financií na mzdy, pozn.) vyriešila uznesením, ktoré hovorí o tom, že majú sa všetky prípadné požiadavky vykryť z kapitoly ministerstva zdravotníctva.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Do uznesenia o štátnom rozpočte na rok 2016 a o návrhu verejného rozpočtu na obdobie 2016-2018 sa skutočne dostala časť, ktorá hovorí o tom, že v prípade potreby navýšenia mzdy zdravotníckym pracovníkom, na to budú použité prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva. Na túto časť o...

success
error