DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

(...) Národná rada to (prípadnú potrebu ďalších financií na mzdy, pozn.) vyriešila uznesením, ktoré hovorí o tom, že majú sa všetky prípadné požiadavky vykryť z kapitoly ministerstva zdravotníctva.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Do uznesenia o štátnom rozpočte na rok 2016 a o návrhu verejného rozpočtu na obdobie 2016-2018 sa skutočne dostala časť, ktorá hovorí o tom, že v prípade potreby navýšenia mzdy zdravotníckym pracovníkom, na to budú použité prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva. Na túto časť odkazoval aj minister zdravotníctva Čislák v tejto diskusii.

Pôvodný návrh rozpočtu túto položku neobsahoval, je to poslanecký návrh (.pdf) poslancov za SMER-SD Daniela Duchoňa a Richarda Rašiho. Návrh prešiel so 111 hlasmi za z celkových 130 hlasujúcich poslancov. Návrh žiada doplniť do návrhu rozpočtu ďalší bod, v ktorom sa od vlády SR žiada, aby  garantovala, že financovanie výdavkov, ktoré súvisia s aplikáciou novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,  zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve "je zabezpečené v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2016 vrátane odhadovaných výdavkov na úpravy platov ostatných zdravotníckych pracovníov vrátane zdravotných sestier na úrovni 55 mil. eur ročne."

Z hlasovania za tento pozmeňujúci návrh vyplýva, že za hlasovali aj niektorí opoziční poslanci. Niektorí z opozície zase kritizujú taký krok vlády, spolu aj s  poslancom Viliamom Novotným. On sa zdržal hlasovania a svoj kritický postoj vyslovil aj v blogovom príspevku potom, ako uznesenie prešlo.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error