DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Pretože v tom materiály (o unitárnom systéme, pozn.) sa nič nehovorí o skracovaní čakacích lehôt, nič sa nehovorí o nižších doplatkoch.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný hovorí pravdu. V Projekte zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia sa nespomínajú nižšie doplatky a ani skracovanie čakacích lehôt. 

Projekte zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR sa nespomína skracovanie čakacích lehôt. V prípade doplatkov sa spomína len fakt, že Slovensko má vysoký podiel súkromných zdrojov, ktoré vstupujú do zdravotníctva (najmä doplatkov a poplatkov). 

Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR, s. 15:
"Z tohto dôvodu je priestor na rozšírenie individuálneho zdravotného poistenia možný len za súčasného výrazného zníženia iných súkromných zdrojov, vstupujúcich do zdravotníctva (najmä doplatkov a poplatkov)."  

Podobne o nižších doplatkoch a skracovaní čakacích lehôt nehovorí ani dokument Východiská zavedenia unitárneho systému verejného zdravotníctva v SR, ktorý je súčasťou návrhu na zavedenie unitárneho systému verejného zdravotníctva.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error