DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Systém jednej zdravotnej poistovne
O aktuálnych problémoch zdravotníctva a predovšetkým o plánovanej unitarizácií systému zdravotných poistovní, si to prišli rozdat podobne ako v diskusnej relácii V politike, súcasná ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská a clen výboru pre zdravotníctvo a poslaneckého klubu SDKÚ-DS V. Novotný. Divákov pri nedelnajšom obede urcite nepotešili informácie o kratšom dožití Slovákov oproti priemeru EÚ, zlých výsledkoch odvrátitelnej úmrtnosti a nedostatocnom šetrení v nemocnicných sútažiach. Pesimistické nálady mohla zmiernit informácia o nie až tak zlej ústretovosti slovenského zdravotného systému k pacientom. Obaja politici sa nevyhli faktickým nepresnostiam. V. Novotný neuvádzal presné cakacie lehoty na operáciu klbov, hoci správne poznamenal, že poistenci VšZP si na operáciu pockajú dlhšie. Ministerka zdravotníctva pozabudla na to, že vláda I. Radicovej chcela najskôr oddlžit nemocnice a až potom ich transformovat. 

Viliam Novotný

Šanca
8 2 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Zuzana Zvolenská
 • Viliam Novotný
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Viliam Novotný

Šanca

Pretože v tom materiály (o unitárnom systéme, pozn.) sa nič nehovorí o skracovaní čakacích lehôt, nič sa nehovorí o nižších doplatkoch.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný hovorí pravdu. V Projekte zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia sa nespomínajú nižšie doplatky a ani skracovanie čakacích lehôt. V Projekte zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR sa nespomína skracovanie čakacích lehôt. V prípade doplatkov sa spomín...

Zuzana Zvolenská

Keď vláda (Ivety Radičovej, pozn.), pripravovala transformáciu štátnych nemocníc, tak miesto toho, aby ich ozdravila, ich išla transformovať...

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Zavádzajúce

Výrok Zuzany Zvolenskej hodnotíme ako zavádzajúci, pretože vláda Ivety Radičovej sa snažila najskôr oddlžiť, resp. zmazať dlh nemocníc, neskôr ich transformovať. Inými slovami oddlženie nemocníc bolo podmienku na neskoršiu transformáciu.Podľa tlačovej správy ministerstva zdravotníctva z 8. septembra...

Viliam Novotný

Šanca

Pamätám sa ako v 2008 roku štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, keď jej začalo tiecť do topánok, riešila situáciu. Zvýšila zmluvy štátnym nemocniciam o 20, 30% a znížila zmluvy ostatným nemocniciam, regionálnym a súkromným.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Neoveriteľné

Agentúrne správy hovoria o navýšení platieb pre veľké štátne nemocnice. Demagog.sk však nezistil nezávislú informáciu, či došlo k plošnému zníženiu zmlúv regionálnym a súkromným nemocniciam tak ako uvádza V. Novotný. SITA, ČTK (23.1.2008): "Ako uviedol poslanec SDKÚ-DS Viliam Novotný,...

Zuzana Zvolenská

Okrem zisku (zdravotných poisťovní, pozn.) hovoríme stále o 360 miliónov, ktoré sú na správu.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (V politike, 23. septembra 2012). Podobne ako aj vtedy aj teraz výrok hodnotíme ako pravdivý.V tlačovej správe MZ SR Päť faktov o jednej zdravotnej poisťovni z augusta 2012 sa uvádza:"V rokoch 2006 až 2011 dosiahli súkromné zdravotné poisťovne zisk vo ...

Viliam Novotný

Šanca

Musia (zdravotné poisťovne, pozn.) si tvoriť technické rezervy na všetkých, ktorí čakajú na čakacích listinách na operácie. Musia do rezervného fondu ukladať peniaze do výšky 20% základného imania.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný správne uvádza podmienky, ktoré musia zdravotné poisťovne splniť aby mohli vykázať zisk.Povinnosti zdravotných poisťovní potvrdzuje dokument Východiská zavedenia unitárneho systému verejného zdravotníctva v SR, ktorý je súčasťou návrhu na zavedenie unitárneho systému verejného zdravo...

Zuzana Zvolenská

dožívame sa menej, aj v odvrátiteľnej úmrtnosti, aj v bežnej úmrtnosti ako priemer Európy.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Výrok Zuzany Zvolenskej hodnotíme ako pravdivý, pretože Slováci sa v priemere dožívajú menej ako je priemer EÚ. Podľa štúdie OECD, ktorá sa zaoberá odvrátiteľnou úmrtnosťou sa Slovensko nachádza medzi poslednými krajinami.Podľa dokumentu OECD Mortality Amenable to HealthCare in 31 OECD Cou...

Viliam Novotný

Šanca

Na operácie kĺbov sa čaká na Slovensku 3 až 4 roky a poistenci Všeobecnej zdravotnej čakajú o 4 až 5 mesiacov dlhšie.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Zavádzajúce

V. Novotný značne hyperbolizuje čakacie lehoty na operáciu kĺbov na Slovensku. Čakacie lehoty uvádzané V. Novotným sú len v jednom zariadení v prípade bedrového kĺbu resp. v dvoch zariadeniach v prípade kolenného kĺbu. Podľa analýzy HPI, čakajú poistenci VšZP na operácie kĺbov v priemere o...

Viliam Novotný

Šanca

European health consumer index, naozaj ústretovosť zdravotných systémov k pacientovi, skončili sme na 16. mieste z 34 krajín.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Výrok Viliama Novotného hodnotíme ako pravdivý. Jeho pravdivosť dokazuje rebríček Euro Health Consumer Index 2012, v ktorom sa Slovenská republika umiestnila na 16. mieste spomedzi 34 krajín. Spomínaný rebríček hodnotí v jednotlivých krajinách nasledovné oblasti:práva a informovanie pacientov,čakaci...

Viliam Novotný

Šanca

Podľa medzinárodných porovnaní v Európe sme na treťom mieste, čo sa týka výšky doplatkov v pomere ku všetkým peniazom, ktoré idú do zdravotníctva.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný hovorí o doplatkoch resp. celkovom podiely obyvateľstva na celkových zdrojoch zdravotníctva. Tieto priame platby obyvateľstva do zdravotníctva sú tretie najvyššie z krajín OECD. Podľa štatistiky (Health expenditure by financing agent) OECD má Slovensko vysoký podiel priamych pla...

Viliam Novotný

Šanca

My sme zaviedli ochranný limit na doplatky pre dôchodcov, nízko príjmových a pre zdravotne ťažko postihnutých vo výške 30, respektíve 45 euro za kvartál.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný správne uvádza, že vláda I. Radičovej prijala zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorého súčasťou boli aj uvedené ochranné limity pre dôchodcov a zdravotne postihnutých. Poslanci 13. septembra 2011 schválili zákon o ...

Viliam Novotný

Šanca

Posledná štúdia INEKA ukázala, že v ostatných rokoch sa síce v štátnych nemocniciach robia sa verejné obstarávania, len akosi tá súťaž pokulháva, pretože v dvoch tretinách verejných obstarávaní sa zúčastňuje jeden uchádzač, sa cena predražuje zhruba o 21%. Dokonca vypočítali, že by sme vedeli ušetriť v štátnych nemocniciach 36 miliónov eur ročne.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Posledná štúdia INEKA skutočne poukázala na fakty, ktoré spomína V. Novotný. V. Novotný uvádza zaokrúhlené čísla.Štúdia INEKA, Analýzy: V nemocničných tendroch sa súťaží málo, poukázala na nedostatky vo verejnom obstarávaní. Táto štúdia analyzovala verejné obstarávania v nemocníc v rokoch 2009-2012....

Zuzana Zvolenská

V tejto chvíli pluralitný systém na Slovensku nás už v globále stál takmer miliardu eur.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Neoveriteľné

Demagog.sk nemá k dispozícií nezávislé zdroje týkajúce výdavkov pluralitného systému zdravotných poisťovní. Výrok je preto neoveriteľný. ...

Zuzana Zvolenská

Sme len treťou krajinou (pluralitný systém zdravotných poisťovní s možnosťou vytvárania zisku, pozn.), ktorá to vôbec v Európe má, okrem Holandska a Švajčiarska.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Zuzana Zvolenská pravdivo tvrdí, že SR je len treťou krajinou, v ktorej si môžu zdravotné poisťovne vytvárať zisk. Potvrdzuje to materiál Vlády SR (Tabuľka č. 2), ktorý cituje výsledky analýzy publikácie Competition between payers in the base health care system, Ernst & Young, Poland, ...

Zuzana Zvolenská

Prostredníctvom svojho nominanta (nominanta vlády I. Radičovej) vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni im znížila platby o 50 miliónov.

O 5 minút 12 - 06.11.2012
Neoveriteľné

Zuzana Zvolenská

Predstavenstvo a dozorná rada (Spoločnosti pre unitarizáciu. pozn.), bude mať obmedzenú svoju pôsobnosť len na poli realizácie unitárneho zdravotného systému, predstavenstvo a dozorná rada ako kontrolné orgány budú zložené z predstaviteľov štátu, ktorí tieto funkcie vykonávajú zadarmo.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Neoveriteľné

Vo finálnom návrhu Projektu na vytvorenie unitárneho systému zdravotného poistenia, sa o spoločnosti pre unitarizáciu uvádza nasledovné:"Žiadny z variantov nepredpokladá zlúčenie so Spoločnosťou pre unitarizáciu. Je to najmä z dôvodu, že Spoločnosť pre unitarizáciu nebude zdravotnou poisťovňou, ale ...

Viliam Novotný

Šanca

Mohli by sme rozprávať aj o prevádzkových nákladoch, lebo tie sú stanovené zákonom. Pohybuje sa to okolo 4% celkového objemu finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenie.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Nepravda

Novela z roku 2011 stanovila presný limit, vzorec výpočtu na ročnom úhrne. Podľa prepočtu ministerstva zdravotníctva sa výška limitu pochybuje od 3,35% (VšZP) do 4,35% (Union). V prípade VšZP nemožno hovoriť, že limit sa pohybuje okolo 4%.Limit výdavkov na prevádzku zdravotných poisťovní sa menil no...

Viliam Novotný

Šanca

Zisk súkromných zdravotných poisťovní za celé obdobie fungovania bol 106 miliónov eur a strata Všeobecnej zdravotnej poisťovne v tom istom čase -137 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Výrok Viliama Novotného hodnotíme ako pravdivý, pretože čísla, ktoré uvádza o ziskoch a stratách poisťovní sedia s číslami, ktoré sú uverejnené na internete.Podľa správy na stránke ministerstva zdravotníctva bol zisk súkromných zdravotných poisťovní viac ako pol miliardy eur. Treba však brať do úvah...

Viliam Novotný

Šanca

Rok 2009 rok, zisk zdravotných poisťovní, súkromných, spoločne 7 miliónov eur. 2010 rok, 14 miliónov eur. 2011 rok, 18,5 milióna eur.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Nepravda

V.Novotný hovorí správne čísla za roky 2010 a 2011, mýli sa však v údaji za rok 2009. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Denník SME zverejnil 8. júla 2011 údaje o ziskoch ZP za roky 2008 až 2010. Podľa zverejnených údajov v roku 2009 bol hospodársky výsledok Dôvery 8,2 mil. eur a výsledok Union zá...

Viliam Novotný

Šanca

Súkromné zdravotné poisťovne za 6 rokov dosiahli zisk 106 miliónov eur

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Neoveriteľné

Zuzana Zvolenská

V čase v 2007, keď sme sa snažili ten zisk zastaviť (zdravotných poisťovní, pozn.), ste to práve vy boli, ktorí ho dali na Ústavný súd.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Ako uvádza nález Ústavného súdu Slovenskej republiky: Ústavnému Súdu Slovenskej republiky bol doručený 15. októbra 2008 návrh 49 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za začatie konania v súlade zákona č. 5581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach. Demagog.sk nezistil, ktorí konkrétny poslanci...

Viliam Novotný

Šanca

Rušíte zľavy pre dôchodcov a chorých na lieky predpísané na recept.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Pravda

Je pravdou, že pripravovaná novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach ruší systém vernostných zliav liekov, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky, ktoré boli uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, teda na recept. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a do...

Viliam Novotný

Šanca

Faktom je, že zdravotný stav Slovákov sa nezlepšuje takým tempom ako zdravotný stav v niektorých krajinách vyspelej Európy.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Neoveriteľné

Zuzana Zvolenská

Jednoznačne to datujeme, tento pokles (efektivity, pozn.) v rámci rokov, po zavedení pluralitného systému a po zavedení možnosti zisku.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Neoveriteľné

Zuzana Zvolenská

My sme v rámci OECD používaní ako referenčná krajina na to, že sa dá viac zdrojov do zdravotníctva a tá efektivita nemusí vždy stúpnuť. My a bohužiaľ Južná Kórea.

O 5 minút 12 - 05.11.2012
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože Z. Zvolenská nešpecifikuje, ktorú štúdiu OECD má na mysli. V posledných štúdiách Health at a Glance 2011 ako aj OECD Health Data 2012, sa Slovensko nespomína v súvislosti, ktorú uvádza ministerka zdravotníctva.Štúdia (.pdf, s. 148)&n...

success
error