DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Rušíte zľavy pre dôchodcov a chorých na lieky predpísané na recept.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

Je pravdou, že pripravovaná novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach ruší systém vernostných zliav liekov, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky, ktoré boli uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, teda na recept. 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa už nachádza v legislatívnom procese. 

Zľavy na lieky sa rušia v pripravovanej novele v bode 65., podľa ktorého sa majú zrušiť odseky 5 až 14 pôvodného Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré povoľovali lekárňam poskytovať alebo sľúbiť pacientovi zľavu, výhodu alebo súhrn zliav a výhod (ďalej len „vernostný systém“)

Podľa odseku 11 stále platného zákona o liekoch a zdravotných pomôckach sa zľavy definované v odsekoch (6) až (10) neuplatňovali pokiaľ lieky alebo dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré neboli uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Inými slovami na uplatnenie vernostného systému bolo podmienkou, že lieky, dietetickej potraviny a zdravotnícke pomôcky boli uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, teda na recept.

Na druhej strane je potrebné dodať, že vernostný systém definovaný v odseku (5) nie je podmienený uhrádzaním liekov a zdravotníckych pomôcok len na základe verejného zdravotného poistenia, teda na predpis. 

Pripravovaná novela zákona sa dotkne nielen dôchodcov a chorých, ale všetkých zákazníkov, ktorí využívajú vernostné systémy v lekárňach na lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error