DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Musia (zdravotné poisťovne, pozn.) si tvoriť technické rezervy na všetkých, ktorí čakajú na čakacích listinách na operácie. Musia do rezervného fondu ukladať peniaze do výšky 20% základného imania.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný správne uvádza podmienky, ktoré musia zdravotné poisťovne splniť aby mohli vykázať zisk.

Povinnosti zdravotných poisťovní potvrdzuje dokument Východiská zavedenia unitárneho systému verejného zdravotníctva v SR, ktorý je súčasťou návrhu na zavedenie unitárneho systému verejného zdravotníctva.

"V súčasnosti môžu zdravotné poisťovne vytvárať zisk po splnení nasledovných podmienok:

· povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20% splateného základného imania;

· povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch."

SITA, (29. októbra 2012):
"Hospodárenie poisťovní je jednak pod drobnohľadom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jednak je ich zisk regulovaný v dvoch rovinách, upozorňuje Kafková (prezidentka Združenia zdravotných poisťovní, pozn.). Prvou je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania, druhou povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch."

Tieto obmedzenia schválila vláda I. Radičovej 8. júla 2011 novelou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ako reakciu protiústavnosť zákona č. 530/2007 Z.z. o zákaze zisku zdravotných poisťovní.  

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error