DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

My sme zaviedli ochranný limit na doplatky pre dôchodcov, nízko príjmových a pre zdravotne ťažko postihnutých vo výške 30, respektíve 45 euro za kvartál.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný správne uvádza, že vláda I. Radičovej prijala zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorého súčasťou boli aj uvedené ochranné limity pre dôchodcov a zdravotne postihnutých. 

Poslanci 13. septembra 2011 schválili zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, zákon č.  363/2011. Schválili aj nový  zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. 

SITA, (10. októbra 2011):
"Poslanci prostredníctvom schválenia zákona urobili aj zmenu v preplácaní doplatkov pre dôchodcov a zdravotne postihnutých. Do limitu sú odvtedy zakotvené všetky lieky, ktoré sú zaradené do kategorizačného zoznamu liekov. Dôchodcovia zaplatia za štvrťrok maximálne 45 eur a zdravotne postihnutí maximálne 30 eur. Akékoľvek ďalšie doplatky im preplatí zdravotná poisťovňa. Do limitu sa však započítavajú iba najlacnejšie lieky."

Zákon č. 363/2011, § 4 Limit spoluúčasti presne hovorí:
(3) Limit spoluucasti vo vyske a) 30 eur sa vztahuje na poistenca, ktory je k prvemu dnu kalendarneho stvrtroka 
1. drzitelom preukazu fyzickej osoby s tazkym zdravotnym postihnutim alebo preukazu fyzickej osoby s tazkym zdravotnym postihnutim so sprievodcom,
2. poberatelom invalidneho dochodku,5) invalidneho vysluhoveho dochodku 6) alebo
3. invalidny a nevznikol mu narok na invalidny dochodok
,

b) 45 eur sa vztahuje na poistenca, ktory k prvemu dnu kalendarneho stvrtroka 
1. je poberatelom starobneho dochodku, dochodku z vysluhoveho zabezpecenia policajtov a vojakov 6) vo veku ustanovenom na vznik naroku na starobny dochodok, dochodku z ineho clenskeho statu, Norska, Lichtenstajnska, Islandu, Svajciarska, ak nie je poisteny v tomto state, nie je poberatelom dochodku z tretieho statu, alebo
2. dovrsil dochodkovy vek a nevznikol mu narok na starobny dochodok,

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error