DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

dožívame sa menej, aj v odvrátiteľnej úmrtnosti, aj v bežnej úmrtnosti ako priemer Európy.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

Výrok Zuzany Zvolenskej hodnotíme ako pravdivý, pretože Slováci sa v priemere dožívajú menej ako je priemer EÚ. Podľa štúdie OECD, ktorá sa zaoberá odvrátiteľnou úmrtnosťou sa Slovensko nachádza medzi poslednými krajinami.

Podľa dokumentu OECD Mortality Amenable to Health
Care in 31 OECD Countries z roku 2011, ktorý sa venuje špeciálne ukazovateľu odvrátiteľnej úmrtnosti, sa Slovensko skutočne nachádza medzi poslednými krajinami. Táto štúdia analyzuje odvrátiteľnú úmrtnosť podľa dvoch zoznamov (s. 8) príčin úmrtia, podľa ktorých sa sleduje odvrátiteľná úmrtnosť. V priemere, podľa oboch typov zoznamov príčin (s. 33 resp. 34) patrí  Slovensko k najhorším krajinám z 31 pozorovaných krajín.

Podľa dostupnej štatistiky Eurostatu (pre rok 2009) o strednej dĺžke dožitia je stredná dĺžka života, resp. priemerný vek úmrtia mužov na Slovensku je 71,4 rokov pričom priemer EÚ je Slovákov 76,7 rokov. V prípade žien bol priemerný vek dožitia 79,1 rokov na Slovensku, pričom priemer EÚ bol 82,6 rokov.

Štatistiku Eurostatu o príčinách úrmrtia (pre rok 2009), možno považovať za štatistiku o odvrátiteľnej úmrtnosti, dosahuje Slovensko horšie hodnoty vo všetkých príčinách úmrtia ako je priemer EÚ. Výnimkou je príčina úmrtia na rakovinu prsníka, v ktorej Slovensko dosahuje, lepšie výsledky (menej úmrtí) ako Európsky priemer. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error