DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

20 9 5 15
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zuzana Zvolenská

Zvýšili sme, áno, aj pokuty (za porušenie zákazu fajčenia, pozn.) z 331 eur v tejto chvíli dávame hranicu 500 eur a bude možné udeliť pokutu až do výšky 15 tisíc eur. Pôvodne táto pokuta bola 3 319 eur.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 20.11.2012
Pravda

Podľa §10 zákona č. 547/2011 s účinnosťou od 1.1.2011:(6) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.(7) Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur d...

Zuzana Zvolenská

Ľudia nevedia, že pokiaľ si potiahnu z tej cigarety, tak ide do nich 43 druhov toxických látok priamo rakovinových, rakovinotvorných, 60 druhov toxických látok, ktoré sú spojené so vznikom onkologických ochorení, množstvo alergénov a množstvo iných látok. Sú to niekoľko tisíc druhov látok, ktoré do nášho tela nepatria a jedným tým vdychnutím toho dymu sa k nám dostávajú.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 20.11.2012
Pravda

Neexistujú jednotné všeobecne prijímané štatistiky v tomto smere, ale najčastejšie sa naozaj spomína, že cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 chemikálií, z ktorých je 43 rakovinotvorných a 400 ďalších toxínov. Aj napriek tomu, že sa údaje do značnej miery rôznia, čísla uvedené Zuzanou Zvolensk...

Zuzana Zvolenská

Čo sú desivé štatistické dáta zo Slovenskej republiky, je, že kým v roku 2001 fajčili školáci, teraz hovoríme o deťoch do 15 rokov len 3 % z nich v 2009 to už bolo 8 %.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 20.11.2012
Pravda

V priebehu rokov 2001-2009 sa podiel denne fajčiacich detí do 15 rokov, teda na základných školách, skoro strojnásobil, keď z 3 % v roku 2001 dosiahol v roku 2009 úroveň 7,9 %. Tieto čísla sa týkajú detí fajčiacich denne, pokiaľ ide o deti, ktoré si občas zapália cigaretu, tak to bolo až 9,2 % detí ...

Zuzana Zvolenská

Pretože objektívne každých 8 sekund zomiera človek na následky fajčenia. My máme 4 milióny úmrtí, ktoré sú skutočne spojené na svete s fajčením.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 20.11.2012
Nepravda

Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z mája tohto roka hovoria o ešte vyšších číslach. Tabak zabíja každý rok skoro 6 miliónov ľudí, z ktorých viac ako 5 miliónov sú fajčiari alebo bývalí fajčiari a viac ako 600 000 pasívni fajčiari. Podľa uvedenej štatistiky, človek zomiera dokonca kaž...

Zuzana Zvolenská

Aj v Írsku zaznamenali v takom tom prvotnom šoku (po zakázaní fajčenia v reštauráciách, pozn.), pretože je to krajina, ktorá holduje takémuto spoločenskému životu, určitý malý pokles, a v súčasnosti je výrazný trend navyšovania tržieb kaviarní, pretože začali ľudia chodiť na večere aj s deťmi, začali chodiť rodiny.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 20.11.2012
Zavádzajúce

Ekonomický dopad zákazu fajčenia v Írsku nie je vôbec tak jednoznačne kvantifikovateľný ako to prezentuje ministerka Zvolenská. Existujú štúdie, ktoré tvrdia, že negatívny dopad existuje, druhé zase, že nie. Nedá sa pri tom jednoznačne povedať, ktoré informácie sú "neutrálne", keď napríklad existujú...

Zuzana Zvolenská

Keď vláda (Ivety Radičovej, pozn.), pripravovala transformáciu štátnych nemocníc, tak miesto toho, aby ich ozdravila, ich išla transformovať...

Systém jednej zdravotnej poistovne - 04.11.2012
Zavádzajúce

Výrok Zuzany Zvolenskej hodnotíme ako zavádzajúci, pretože vláda Ivety Radičovej sa snažila najskôr oddlžiť, resp. zmazať dlh nemocníc, neskôr ich transformovať. Inými slovami oddlženie nemocníc bolo podmienku na neskoršiu transformáciu.Podľa tlačovej správy ministerstva zdravotníctva z 8. septembra...

Zuzana Zvolenská

Okrem zisku (zdravotných poisťovní, pozn.) hovoríme stále o 360 miliónov, ktoré sú na správu.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 04.11.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (V politike, 23. septembra 2012). Podobne ako aj vtedy aj teraz výrok hodnotíme ako pravdivý.V tlačovej správe MZ SR Päť faktov o jednej zdravotnej poisťovni z augusta 2012 sa uvádza:"V rokoch 2006 až 2011 dosiahli súkromné zdravotné poisťovne zisk vo ...

Zuzana Zvolenská

dožívame sa menej, aj v odvrátiteľnej úmrtnosti, aj v bežnej úmrtnosti ako priemer Európy.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 04.11.2012
Pravda

Výrok Zuzany Zvolenskej hodnotíme ako pravdivý, pretože Slováci sa v priemere dožívajú menej ako je priemer EÚ. Podľa štúdie OECD, ktorá sa zaoberá odvrátiteľnou úmrtnosťou sa Slovensko nachádza medzi poslednými krajinami.Podľa dokumentu OECD Mortality Amenable to HealthCare in 31 OECD Cou...

Zuzana Zvolenská

Napríklad v Košiciach mala súkromná poisťovňa o 4 až 5 mesiacov dlhšie čakačky, pretože je tradične silnejšou, má tam vyšší poistný kmeň a začína kopírovať chorobnosť.

Jedna zdravotná poistovna - 04.11.2012
Neoveriteľné

Túto informáciu Z. Zvolenskej nie je možné spätne overiť z nasledujúcich dôvodov.- nie je možné porovnávať čakacie listiny, z dôvodu že podrobné zverejňovanie lehôt v rámci jednotlivých nemocníc a zákrokov nevyplýva zo zákona. Tieto údaje preto zverejňované nie sú. Povinné zverejnenie platí len pre ...

Zuzana Zvolenská

My keď porovnávame Poľsko a Maďarsko, ale my kontinuálne prispievame stále viac do zdravotníctva. V tejto chvíli sme na úrovni takmer 9 % DPH, Poľsko aj Maďarsko išlo dole, sú len na úrovni 7 %. Takže veľmi ťažko porovnávať.

Jedna zdravotná poistovna - 04.11.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali v relácii O päť minút 12, 15.apríla 2012, argument odznel z úst poslanca  SaS J. Kollára.Výrok hodnotíme ako pravdivý, vzhľadom na to, že od roku 2007 do roku 2009 (najaktuálnejšie dostupné dáta), Slovensko naozaj malo najvyššie výdavky na zdravotníctvo (podiel HDP) ...

success
error