DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Napríklad v Košiciach mala súkromná poisťovňa o 4 až 5 mesiacov dlhšie čakačky, pretože je tradične silnejšou, má tam vyšší poistný kmeň a začína kopírovať chorobnosť.

Jedna zdravotná poistovna - 05.11.2012
Neoveriteľné

Túto informáciu Z. Zvolenskej nie je možné spätne overiť z nasledujúcich dôvodov.

- nie je možné porovnávať čakacie listiny, z dôvodu že podrobné zverejňovanie lehôt v rámci jednotlivých nemocníc a zákrokov nevyplýva zo zákona. Tieto údaje preto zverejňované nie sú. Povinné zverejnenie platí len pre pravidlá na zostavenie poradníka, i keď napríklad posiťovňa Dôvera  čakacie lehoty zverejňuje. K dispozícii, ale nie sú informácie z ďalších poisťovní, preto je porovnanie nemožné.

- ministerka Zvolenská ďalej uvádza všeobecné pomenovanie súkromná poisťovňa, čo komplikuje hľadanie vhodných údajov i keď budeme predpokladať, že hovorí o poisťovni s väčšou členskou základňou - Dôvera

- závery Health Policy Institute potrvdzujú, že čakacie lehoty závisia i od konkrétneho ochorenia, ktoré rovnako pani ministerka nešpecifikuje vo svojom príklade

- tímu Demagóg nie sú známe dostupné oficiálne štatistiky o sile poistného kmeňa poisťovní na základe regiónov

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error