DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Jedna zdravotná poistovna
Zuzana Zvolenská aj Viliam Novotný si podla našich overení ich výrokov zistili viaceré informácie na nedelné diskusie zle. Zvolenská sa mýlila v interpretovaní roztvárania nožníc v priemernom veku dožitia, Novotný sa zase pokúšal vylepšit postavenie pluralitných systémov v Európe. Debata sa celkovo vo faktickej rovine tocila hlavne okolo interpretovania rôznych štúdií a analýz, co je nepochybne pri ich správnom citovaní dobrým trendom.  Kvitujeme však, že v porovnaní s inými politikmi boli informácie zazdrojované v tejto relácii lepšie a politici niekedy vo výroku uvádzali aspon približne odkial cerpajú.

Viliam Novotný

Šanca
4 2 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Zuzana Zvolenská
 • Viliam Novotný
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zuzana Zvolenská

Napríklad v Košiciach mala súkromná poisťovňa o 4 až 5 mesiacov dlhšie čakačky, pretože je tradične silnejšou, má tam vyšší poistný kmeň a začína kopírovať chorobnosť.

V politike - 05.11.2012
Neoveriteľné

Túto informáciu Z. Zvolenskej nie je možné spätne overiť z nasledujúcich dôvodov.- nie je možné porovnávať čakacie listiny, z dôvodu že podrobné zverejňovanie lehôt v rámci jednotlivých nemocníc a zákrokov nevyplýva zo zákona. Tieto údaje preto zverejňované nie sú. Povinné zverejnenie platí len pre ...

Viliam Novotný

Šanca

Musím povedať, že tie porovnania, o ktorých ja hovorím, sú porovnania nezávislého švédskeho inštitútu EHCI index European Hold Consumer Index, ktorý je švédsky index, takže my ho len citujeme. Nikto na Slovensku ho nevypočítal. Mimochodom Slovensko tam skončilo v porovnaní 34 krajín na 16 mieste, čiže až tak veľmi zle si nevedieme, čo sa týka ústretovosti.

V politike - 05.11.2012
Pravda

Výrok Viliama Novotného hodnotíme ako pravdivý. Jeho pravdivosť dokazuje rebríček Euro Health Consumer Index 2012, v ktorom sa Slovenská republika umiestnila na 16. mieste spomedzi 34 krajín. Spomínaný rebríček hodnotí v jednotlivých krajinách nasledovné oblasti:práva a informovanie pacientov,čaka...

Viliam Novotný

Šanca

INEKO, nezávislá ekonomická inštitúcia ukázala, že najdlhšie sa čaká vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni na operácie umelých kľbov, to čakanie je niekedy 3 až 4 roky a čo je dôležité, o 4 až 5 mesiacov čakali poistenci dlhšie ako poistenci tých 2 súkromných zdravotných poisťovní.

V politike - 05.11.2012
Pravda

Nenašli sme žiadne dostupné tvrdenie inštitútu INEKO, ktoré by tvrdilo to isté čo interpretuje V. Novotný.Podarilo sa nám nájsť Analýzu čakacích dôb, ktorú vypracoval inštitút HPI. V. Novotný na základe týchto informácii hovorí pravdu. Podobný výrok použil aj v O5M12, avšak tu použil slovo "niekedy"...

Viliam Novotný

Šanca

... ja si myslím, že ta súťaž medzi troma zdravotnými poisťovňami nie je optimálna a problémom je aj to, že jedna z nich, práve ta štátna, v podstate má 2/3 všetkých poistencov

V politike - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný hovorí pravdu, 2/3 poistencov predstavuje v percentuálnom vyjadrení 66,66 %. Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje zdravotnú starostlivosť 64% poistencov. Zlomkové vyjadrenie je menej presné ako to percentuálne, zodpovedá približne 2/3, o ktorých hovorí V. Novotný. Výrok je však v rámci...

Zuzana Zvolenská

My keď porovnávame Poľsko a Maďarsko, ale my kontinuálne prispievame stále viac do zdravotníctva. V tejto chvíli sme na úrovni takmer 9 % DPH, Poľsko aj Maďarsko išlo dole, sú len na úrovni 7 %. Takže veľmi ťažko porovnávať.

V politike - 05.11.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali v relácii O päť minút 12, 15.apríla 2012, argument odznel z úst poslanca  SaS J. Kollára.Výrok hodnotíme ako pravdivý, vzhľadom na to, že od roku 2007 do roku 2009 (najaktuálnejšie dostupné dáta), Slovensko naozaj malo najvyššie výdavky na zdravotníctvo (podiel HDP) ...

Viliam Novotný

Šanca

Dobre, ale jedna zdravotná poisťovňa je aj v Poľsku, aj v Maďarsku, aj v Bulharsku, len ten systém funguje horšie ako na Slovensku a spokojnosť pacientov je horšia ako na Slovensku

V politike - 05.11.2012
Nepravda

Je pravda, že vo viackrát citovanom rebríčku Euro Health Consumer Index 2012 s. 16 sa zmienené krajiny umiestnili na nižších pozíciách ako Slovensko, avšak v Poľsku je na základe štúdie Ernst & Young (s.20 pdf) viac zdravotných poisťovní a nie len jedna ako tvrdí V. Novotný....

Viliam Novotný

Šanca

Posledné porovnanie zdravotníckych systémov z pohľadu ústretovosti k pacientom ukázalo, že na lepších priečkach končia systémy, kde je pluralitný systém, teda viac zdravotných poisťovní, ako štáty, kde je jedna zdravotná poisťovňa.

V politike - 05.11.2012
Nepravda

Malým problémom v tomto výroku je, čo považovať za lepšie priečky. Absolútne prvé je Holandsko s pluralitným systémom. V prvej päťke je to však 2:3 v neprospech pluralitného. V prvej desiatke je to 1:1. V prvej dvadsiatke 9:10 opäť v neprospech pluralitného. Je preto nepravdivé, že by sa pluralitné ...

Zuzana Zvolenská

Ako základným cieľom je, aby sme skutočne začali zomierať v takom veku, ako sme zomierali pred 50 rokmi, o 4 roky starší ako priemer Európy.

V politike - 05.11.2012
Nepravda

Výrok Zuzany Zvolenskej hodnotíme ako nepravdu, pretože stredná dĺžka života Slovákov bola približne pred 50 rokmi(1960) 70,6 rokov. V porovnaní s Európskym priemerom, ktorý bol v roku 1960 70,06 rokov sa tak Slováci dožívali len o približne pol roka viac. Výrok hodnotíme na základe  štúdi...

Zuzana Zvolenská

Je pravda, že 16 štátov má unitárny systém, funguje výborne, je pravda, že mali sme unikát, pretože zisk môžu mať len 3 štáty, Holandsko, Švajčiarsko aj my naozaj, výborná spoločnosť, teším sa, ale všetci vidíme, že u nás to jednoducho tak ako je teraz nefunguje.

V politike - 05.11.2012
Neoveriteľné

Nedokážeme presne stanoviť, o ktorých štátoch ministerka Zvolenská hovorí. Nehovorí ani o materiáli, z ktorého čerpá.Materiál Vlády SR spracovaný podľa publikácie Competition between payers in the base health care system, Ernst & Young, Poland, 2011 (.pdf, s. 27) spomína štátny s unitárnym systé...

Zuzana Zvolenská

Od roku 2005 skutočne výrazným spôsobom sa náš zdravotný stav odlišuje od zvyšku Európy. Zomierame 2,5 roka mladší ako zvyšok a tie nožnice sa stále otvárajú.

V politike - 05.11.2012
Zavádzajúce

Údaje ministerky Zvolenskej nie sú úplne presné a zavádza ak hovorí, že nožnice sa medzi Slovensko a zvyškom Európy stále otvárajú.  V roku 2005 bol priemerný vek dožitia podľa štúdie OECD Health at a Glance z roku 2007 (pdf s.21) na Slovensku 74 rokov, kým priemer Európy (aj OECD) bol 78,6 rok...

Viliam Novotný

Šanca

Dokonca v porovnaní európskych krajín sme na treťom mieste, čo sa týka percenta výšky poplatkov do zdravotníctva.

V politike - 05.11.2012
Neoveriteľné

Zuzana Zvolenská

Mne sa veľmi páči táto agenda pána poslanca, lebo v rámci pripomienkového konania k materiálu, v ktorom toto (zisk zdravotných poisťovní pozn.) bolo uvedené, súkromné zdravotné poisťovne vôči týmto číslam vôbec nenamietali, napriek tomu, že námietok teda poslali spústu.

V politike - 05.11.2012
Nepravda

Z.Zvolenská "materiálom, v ktorom bol uvedené podmienky pre zisk zdravotných poisťovní" myslí pravdepodobne novelu zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2007. Národná rada SR (NR SR) schválila 25. októbra 2007 kontroverzný vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. 26. 1. 2011 Ůs...

Viliam Novotný

Šanca

Zdravotné poisťovne na Slovensku neurobili 560 miliónov eur zisku. Pretože reálny zisk súkromných zdravotných poisťovní na Slovensku za celé obdobie fungovania je 106 miliónov eur a Všeobecná zdravotná poisťovňa za 6 rokov urobila stratu mínus 137,1 milióna eur.

V politike - 05.11.2012
Pravda

Výrok Viliama Novotného hodnotíme ako pravdivý, pretože čísla, ktoré uvádza o ziskoch a stratách poisťovní sedia s číslami, ktoré sú uverejnené na internete.Podľa správy na stránke ministerstva zdravotníctva bol zisk súkromných zdravotných poisťovní viac ako pol miliardy eur. Treba však br...

Zuzana Zvolenská

Pluralitný systém nás stál vyše 550 miliónov eur na zisku, 360 miliónov eur, čiže to už máme takmer miliardu eur, ktorú stálo zavedenie plurality na Slovensku.

V politike - 05.11.2012
Nepravda

Výrok nie je možné hodnotiť ako pravdivý, keďže do hodnoty zisku ministerka Zvolenská započítava aj hodnota poistného kmeňa Dôvery, čo ale nie je vyplatený zisk, ale len aktívum v bilančnej hodnote. hodnotu súkromnej poisťovne. 31 decembra 2009 kúpila súkromná zdravotná poisťovňa Apollo poisťovňu ...

Viliam Novotný

Šanca

No pozrite sa, určite Veľká Británia a Švédsko, o ktorých často hovoria vládni predstavitelia ako o určitých vzoroch, sú krajiny, kde majú tradíciu jednej zdravotnej poisťovne, a tie systémy nefungujú až tak zle. Povedzme, vo Veľkej Británii sa dlho čaká, aj vo Švédsku sa dlho čaká na špecialistov.

V politike - 05.11.2012
Neoveriteľné

Zuzana Zvolenská

Množstvo demokratických štátov, ktoré sú dnes v Európe, má takisto unitárny systém.

V politike - 05.11.2012
Pravda

Ako uvádza dokument Politická mapa sveta (doc.) na svete je približne 171 unitárnych štátov sveta. Ako môžme nájsť na portáli europskaunia.sk z 27 členských štátou Európskaj únie je 23 štátov unitárnych....

success
error