DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

INEKO, nezávislá ekonomická inštitúcia ukázala, že najdlhšie sa čaká vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni na operácie umelých kľbov, to čakanie je niekedy 3 až 4 roky a čo je dôležité, o 4 až 5 mesiacov čakali poistenci dlhšie ako poistenci tých 2 súkromných zdravotných poisťovní.

Jedna zdravotná poistovna - 05.11.2012
Pravda

Nenašli sme žiadne dostupné tvrdenie inštitútu INEKO, ktoré by tvrdilo to isté čo interpretuje V. Novotný.
Podarilo sa nám nájsť Analýzu čakacích dôb, ktorú vypracoval inštitút HPI. V. Novotný na základe týchto informácii hovorí pravdu. Podobný výrok použil aj v O5M12, avšak tu použil slovo "niekedy" čo mení kontext výroku a je pravda, že niekedy sa čaká aj 3 roky. Čakacie lehoty uvádzané V. Novotným sú takto dlhé v jednom zariadení v prípade bedrového kĺbu resp. v dvoch zariadeniach v prípade kolenného kĺbu. Podľa analýzy HPI, čakajú poistenci VšZP na operácie kĺbov v priemere o 4-5 mesiacov  dlhšie ako poistenci Union (najkratšie lehoty). Výrok V. Novotného hodnotíme v pozmenenom kontexte ako pravdivý.

Analýza HPI presnejšie uvádza: 

  • Na totálnu endoprotézu (TEP) bedrového alebo kolenného kĺbu sa u nás v priemere (bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu a zariadenie) čaká približne 15 mesiacov a na operáciu katarakty približne 3 mesiace 
  • Na TEP kolenného kĺbu najdlhšie čakajú poistenci VšZP (548 dní) a najkratšie poistenci zdravotnej poisťovni Union (392 dní) 
  • Na TEP bedrového kĺbu najdlhšie čakajú poistenci VšZP (518 dní) a najkratšie poistenci zdravotnej poisťovni Union (407 dní)
Čakacia doba na totálnu endoprotéza bedrového kĺbu je v priemere 14 a pol mesiaca (s. 15). Je však pravdou, že v niektorých zariadeniach sa čakacie lehoty na výmenu bedrového kĺbu sa v FN Trenčín čaká takmer 3 roky (35,9 mesiaca) v FNsP Prešov takmer 2 a pol roka (29,9 mesiaca). 

Čakacia doba na totálnu endoprotéza kolenného kĺbu je v priemere 15 mesiacov (s.14). V niektorých zariadeniach sú čakacie lehoty na výmenu kĺbu takmer tri roky. Ide napríklad o FN Trenčín a FN Prešov (35,9 mesiaca). V UN BA Ružinov sa na tento zákrok čaká takmer 2 a pol roka (29,9 mesiaca).

V prípade operácie bedrového kĺbu poistenci VšZP  čakajú v priemere oproti poistencom v súkromnej poisťovni Union (najkratšie lehoty) o 111 dní dlhšie, čo sú takmer 4 mesiace.

V prípade operácie kolenného kĺbu poistenci VšZP  čakajú v priemere oproti poistencom v súkromnej poisťovni Union o 156 dní dlhšie, čo je niečo viac ako 5 mesiacov.

"Na totálnu endoprotézu kolenného kĺbu čakajú najdlhšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, približne 18 mesiacov, čo je v porovnaní s Dôverou a Unionom, kde sa čaká približne 13 mesiacov, o 5 mesiacov viac. Aj na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu čakajú najdlhšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, necelých 17 mesiacov, čo je v porovnaní s Dôverou a Unionom, kde sa čaká približne 13 a pol mesiaca, o necelé 4 mesiace viac."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error