DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Musím povedať, že tie porovnania, o ktorých ja hovorím, sú porovnania nezávislého švédskeho inštitútu EHCI index European Hold Consumer Index, ktorý je švédsky index, takže my ho len citujeme. Nikto na Slovensku ho nevypočítal. Mimochodom Slovensko tam skončilo v porovnaní 34 krajín na 16 mieste, čiže až tak veľmi zle si nevedieme, čo sa týka ústretovosti.

Jedna zdravotná poistovna - 05.11.2012
Pravda

Výrok Viliama Novotného hodnotíme ako pravdivý. Jeho pravdivosť dokazuje rebríček Euro Health Consumer Index 2012, v ktorom sa Slovenská republika umiestnila na 16. mieste spomedzi 34 krajín.

Spomínaný rebríček hodnotí v jednotlivých krajinách nasledovné oblasti:

  • práva a informovanie pacientov,
  • čakacie doby,
  • výsledky liečby,
  • prevencia / rozsah a dosah poskytovateľov služieb,
  • farmaceutické prípravky.

Uvádzame tabuľku spracovanú na základe publikácie od švédskej organizácie Health Consumer PowerHouse Euro Health Consumer Index 2012 (.pdf), s. 16.

Poradie
Krajina
Počet získaných bodov
1.
Holandsko
872
2.
Dánsko
822
3.
Island
799
4.
Luxembursko
791
5.
Belgicko
783
6.
Švédsko
775
7.
Švajčiarsko
769
8.
Francúzsko
766
9.
Nórsko
756
10.
Fínsko
752
11.
Rakúsko
737
12.
Veľká Británia
721
13.
Írsko
714
14.
Nemecko
704
15.
Česká republika
694
16.
Slovenská republika
675
17.
Chorvátsko
655
18.
Estónsko
653
19.
Slovinsko
638
20.
Cyprus
627
21.
Taliansko
623
22.
Grécko
617
23.
Malta
609
24.
Španielsko
603
25.
Portugalsko
589
26.
Litva
585
27.
Poľsko
577
28.
Maďarsko
577
29.
Albánsko
535
30.
Macedónsko
527
31.
Lotyšsko
491
32.
Rumunsko
489
33.
Bulharsko
456
34.
Srbsko
451

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error