DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Je pravda, že 16 štátov má unitárny systém, funguje výborne, je pravda, že mali sme unikát, pretože zisk môžu mať len 3 štáty, Holandsko, Švajčiarsko aj my naozaj, výborná spoločnosť, teším sa, ale všetci vidíme, že u nás to jednoducho tak ako je teraz nefunguje.

Jedna zdravotná poistovna - 05.11.2012
Neoveriteľné

Nedokážeme presne stanoviť, o ktorých štátoch ministerka Zvolenská hovorí. Nehovorí ani o materiáli, z ktorého čerpá.


Materiál Vlády SR spracovaný podľa publikácie Competition between payers in the base health care system, Ernst & Young, Poland, 2011 (.pdf, s. 27) spomína štátny s unitárnym systémom zdravotného poistenia i štáty, v ktorých je povolená tvorba zisku v zdravotných poisťovniach.

Štátov s unitárnym systém zdravotného poistenia je podľa uvedeného materiálu 15, a to:

 • Bulharsko,
 • Cyprus,
 • Dánsko,
 • Estónsko,
 • Španielsko,
 • Írsko,
 • Luxembursko,
 • Lotyšsko,
 • Malta,
 • Portugalsko,
 • Slovinsko,
 • Švédsko,
 • Maďarsko,
 • Veľká Británia,
 • Taliansko.
Štáty, v ktorých je povolená tvorba zisku v zdravotných poisťovniach, sú tri:
 • Holandsko,
 • Švajčiarsko,
 • Slovensko.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error