DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Mne sa veľmi páči táto agenda pána poslanca, lebo v rámci pripomienkového konania k materiálu, v ktorom toto (zisk zdravotných poisťovní pozn.) bolo uvedené, súkromné zdravotné poisťovne vôči týmto číslam vôbec nenamietali, napriek tomu, že námietok teda poslali spústu.

Jedna zdravotná poistovna - 05.11.2012
Nepravda

Z.Zvolenská "materiálom, v ktorom bol uvedené podmienky pre zisk zdravotných poisťovní" myslí pravdepodobne novelu zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2007. 

Národná rada SR (NR SR) schválila 25. októbra 2007 kontroverzný vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. 26. 1. 2011 Ůstavný Súd rozhodol, že tento zákon je protiústavný. Ministerstvo zdravotníctva navrhovalo v zákone o zdravotných poisťovniach znížiť maximálnu výšku správneho fondu poisťovní zo súčasných 4 % z vybraného poistného na 3 %. Zároveň by mali zdravotné poisťovne kladný hospodársky výsledok použiť na úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov." informuje SITA.

Euraktiv.sk, SITA, správa z 31:10:2007: "Holandský akcionár ZP Dôvera, ktorý má aj menšinový podiel v poisťovni Apollo, spoločnosť HICEE, sa obrátil na advokátsku spoločnosť. ktorá poslala ministrom zdravotníctva a financií SR tzv. "predarbitrážnu výzvu". "Zahraničný investor bude žalovať SR pred medzinárodným rozhodcovským súdom o náhradu škody vo výške 15 mld. Sk," uvádza sa vo výzve. Schválená právna úprava nepočíta s odškodnením investora, preto ju považuje zahraničný akcionár za vyvlastnenie a likvidáciu neštátnych zdravotných poisťovní.
Zámer ochrániť svoje investície všetkými dostupnými prostriedkami vyjadrili aj ostatní akcionári - rakúsky akcionár poisťovne Apollo Eurambank a akcionár Európskej zdravotnej poisťovne MCH - Medical Care Holding Limited, informovala agentúra SITA."

HPI: "Ministerstvo zdravotníctva neakceptovalo väčšinu zásadných pripomienok štátnych orgánov, poisťovní a profesijných organizácií k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach. Na rokovanie vlády tak minister Ivan Valentovič predloží návrh s niekoľkými rozpormi, ktoré neodstránilo ani niekoľko rozporových konaní.

Proti celkovému návrhu protestovali Asociácia súkromných lekárov, súkromné zdravotné poisťovne, Slovenská lekárska únia špecialistov, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ako aj predstavitelia verejnosti, ktorí podali hromadnú pripomienku. "Navrhovaná zmena postavenia zdravotných poisťovní dramatickým spôsobom mení nastavenia systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku bez toho, aby riešila najvýraznejšie problémy v zdravotníctve," upozornila RÚZ."

Z. Zvolenská teda nehovorí pravdu - predstavitelia súkromných ZP nielenže aktívne pripomienkovali návrh zákona, ale námietky mali aj voči časti o zisku.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error