DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov
Relácia V politike na TA3 obsahovala dve rozdielne casti, ked v prvej proti sebe nastúpili súcasný minister spravodlivosti Tomáš Borec a Radoslav Procházka z KDH a v druhej ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská vysvetlovala svoje súcasné kroky na ochranu nefajciarov. Diskutujúci používala relatívne malý pocet faktických údajov pre podporu svojich argumentov a ich hlavné línie boli korektné. Radoslav Procházka správne uvádza, že on osobne návrh na odvolanie ministra Boreca nepodpísal a dokonca sám sa v minulosti vyjadril pozitívne o niektorých krokoch a presonálnom zložení súcasného ministerstva. Pravdu však nemal v tom, že poslanci si zmrazili platy na úrovni roku 2007, alebo 2008. Skutocne mali poslanci takto zmrazené platy do roku 2010, kedy sa výpocet výšky platov zacal prepocítavat podla nového vzorca. V súcasnosti majú poslanci zmrazené platy na úrovni roku 2011. Minister Borec vo svojom vystúpení väcšinou argumentoval tým, že vo funkcii je iba obmedzený cas, preto zatial nemal príležitost ovplyvnit súcasný stav. Nepodarilo sa nám jednoznacne overit jeho vyjadrenia o tom, ci mechanizmus v rámci Súdnej rady je skutocne v platnosti od roku 2002, nakolko je obtiažne posúdit dopad niekolkých prijatých noviel. Jeho spokojnost so sudcami, ktorí zo solidarity uznávajú nutnost šetrit a zmrazit si platy, je však prehnaná. Dá sa hovorit iba o dvoch, alebo troch krajoch, v ktorých sudcovia zaujali takýto názor. Ministerka Zvolenská sa v relácii ocitla bez oponenta a jej údaje o fajcení boli väcšinou presné. Chyby sa dopustila pri interpretovaní ekonomických dopadov zákazu fajcenia v írskych reštauracných zariadeniach. Situácia nie je vôbec taká jasná, ako ju prezentuje a v skutocnosti existujú zdroje, ktoré tvrdia, že zákaz mal negatívny dopad na tržby. Okrem toho ministerka použila dokonca menšie císlo ako pocet ludí, ktorí vo svete zomierajú na následky fajcenia.

Tomáš Borec

Nestraníci
1 0 1 2

Radoslav Procházka

#SIEŤ
4 2 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Tomáš Borec
 • Radoslav Procházka
 • Zuzana Zvolenská
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zuzana Zvolenská

Zvýšili sme, áno, aj pokuty (za porušenie zákazu fajčenia, pozn.) z 331 eur v tejto chvíli dávame hranicu 500 eur a bude možné udeliť pokutu až do výšky 15 tisíc eur. Pôvodne táto pokuta bola 3 319 eur.

V politike - 19.11.2012
Pravda

Podľa §10 zákona č. 547/2011 s účinnosťou od 1.1.2011:(6) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.(7) Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur d...

Zuzana Zvolenská

Ľudia nevedia, že pokiaľ si potiahnu z tej cigarety, tak ide do nich 43 druhov toxických látok priamo rakovinových, rakovinotvorných, 60 druhov toxických látok, ktoré sú spojené so vznikom onkologických ochorení, množstvo alergénov a množstvo iných látok. Sú to niekoľko tisíc druhov látok, ktoré do nášho tela nepatria a jedným tým vdychnutím toho dymu sa k nám dostávajú.

V politike - 19.11.2012
Pravda

Neexistujú jednotné všeobecne prijímané štatistiky v tomto smere, ale najčastejšie sa naozaj spomína, že cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 chemikálií, z ktorých je 43 rakovinotvorných a 400 ďalších toxínov. Aj napriek tomu, že sa údaje do značnej miery rôznia, čísla uvedené Zuzanou Zvolensk...

Zuzana Zvolenská

Čo sú desivé štatistické dáta zo Slovenskej republiky, je, že kým v roku 2001 fajčili školáci, teraz hovoríme o deťoch do 15 rokov len 3 % z nich v 2009 to už bolo 8 %.

V politike - 19.11.2012
Pravda

V priebehu rokov 2001-2009 sa podiel denne fajčiacich detí do 15 rokov, teda na základných školách, skoro strojnásobil, keď z 3 % v roku 2001 dosiahol v roku 2009 úroveň 7,9 %. Tieto čísla sa týkajú detí fajčiacich denne, pokiaľ ide o deti, ktoré si občas zapália cigaretu, tak to bolo až 9,2 % detí ...

Zuzana Zvolenská

Pretože objektívne každých 8 sekund zomiera človek na následky fajčenia. My máme 4 milióny úmrtí, ktoré sú skutočne spojené na svete s fajčením.

V politike - 19.11.2012
Nepravda

Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z mája tohto roka hovoria o ešte vyšších číslach. Tabak zabíja každý rok skoro 6 miliónov ľudí, z ktorých viac ako 5 miliónov sú fajčiari alebo bývalí fajčiari a viac ako 600 000 pasívni fajčiari. Podľa uvedenej štatistiky, človek zomiera dokonca kaž...

Zuzana Zvolenská

Aj v Írsku zaznamenali v takom tom prvotnom šoku (po zakázaní fajčenia v reštauráciách, pozn.), pretože je to krajina, ktorá holduje takémuto spoločenskému životu, určitý malý pokles, a v súčasnosti je výrazný trend navyšovania tržieb kaviarní, pretože začali ľudia chodiť na večere aj s deťmi, začali chodiť rodiny.

V politike - 19.11.2012
Zavádzajúce

Ekonomický dopad zákazu fajčenia v Írsku nie je vôbec tak jednoznačne kvantifikovateľný ako to prezentuje ministerka Zvolenská. Existujú štúdie, ktoré tvrdia, že negatívny dopad existuje, druhé zase, že nie. Nedá sa pri tom jednoznačne povedať, ktoré informácie sú "neutrálne", keď napríklad existujú...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Občiansky súdny poriadok a jeho rekodifikáciu som verejne pochválil, aj spôsob, akým sa to robí aj kto to robí.

V politike - 19.11.2012
Pravda

Radoslav Procházka sa k rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku a k jeho uvedeniu do praxe v roku 2015 vyjadril v relácii Rádia Slovensko "K veci" (1.časť, 01:57) zo 17. júla 2012 nasledovne:"... či to naozaj bude v 2015, lebo ak to naozaj bude v 2015, tak to bude veľký úspech, teda ak to bu...

Tomáš Borec

Nestraníci

Ale jednoducho je tu nastavený mechanizmus ešte od roku 2002 ako funguje jednoducho funkcia a to je ústavná záležitosť, ako funguje Súdna rada, ako je volený predseda Súdnej rady, respektíve ako súvisí s výkonom funkcie predsedu Najvyššieho súdu.

V politike - 19.11.2012
Neoveriteľné

Zákon o súdnej rade z roku 2002 bol viac krát novelizovaný a zmeny nastali vo viacerých prípadoch, napríklad v oblasti verejnosti hlasovania, zasadnutí Súdnej rady SR, alebo v spôsobe voľby predsedu Súdnej rady. Nedokážeme však posúdiť, nakoľko tieto novely zmenili celkový mechanizmus fungovania Súd...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Poslanci majú, myslím, že zmrazené platy na úrovni 2007 alebo 2008.

V politike - 19.11.2012
Nepravda

Poslanci mali v minulosti zmrazené platy na úrovni roku 2007, ich plat bol však upravený novelou v roku 2010 s platnosťou od roku 2011, odkedy sa ich platy odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve a z odhadu deficitu na nasledujúci rok. V roku 2012 sú platy poslancov zmrazené na úrovni ro...

Tomáš Borec

Nestraníci

Sudcovia prejavili solidaritu tým, že žiadajú, aby im bolo alebo sú za to, aby im boli zmrazované platy, čo sa týka valorizácie na rok 2013 jednoducho z toho dôvodu, že pociťujú určitú sebareflexiu a pociťujú solidaritu s ľuďmi, a to považujem za veľmi dôležité.

V politike - 19.11.2012
Zavádzajúce

Sudcovské rady KS v Bratislave a Trenčíne (a neoficiálne v Košiciach) sa vyjadrili, že chápu zámer zmraziť ich platy. Združenie sudcov Slovenska však s takouto úpravou nesúhlasí. Napriek tomu, že existujú sudcovia, ktorí so zmrazením platov súhlasia, výrok ministra Boreca budí dojem, že sudcovia kol...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Veď tie veci (tzv. justičné balíčky, pozn.) na Ústavný súd sa nedostali samé od seba. Dostal ich tam Smer a pozrime si, čo napadá. Pozrime si,čo Smeru nevyhovuje. Viac verejnej kontroly v obsadzovaní komisií, viac verejnej kontroly čo sa týka zverejňovania rozhodnutí.

V politike - 19.11.2012
Pravda

Opatrenia bývalej vlády Ivety Radičovej v oblasti justície v roku 2011 nazývané médiami aj "justičné balíčky", mali priniesť niekoľko pozitívnych zmien v tejto oblasti. Ako uvádza SITA (21.6.2011) podľa slov bývalej vlády: "sa vo vzťahu k súdom a prokuratúre udiali zmeny, ktoré prispejú k ...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Kričal Smer strašne nahlas počas Radičovej vlády, že politizujeme justíciu napríklad tým, že sme zriadili výberové komisie, kde ja som dokonca navrhol úplne objektívny princíp žrebovania z katalogu kvalifikovaných ľudí a Smer do výberovej komisie ako jediný, ako jediná strana nominoval človeka, ktorý dnes za neho sedí v parlamente ako poslanec.

V politike - 19.11.2012
Pravda

Novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá nadobudla účinnosť k 1. januáru 2012, upravila nový spôsob obsadzovania voľných sudcovských miest, a to prostredníctvom výberového konania. Výberové konanie uskutočňuje 5-členná výberová komisia, z toho traja členovia výberovej komisie budú menovaní poli...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Patrí im aj tá moc, ktorú vykonávajú súdy Slovenskej republiky. A oni ju dnes a nielen dnes, dlhodobo vykonávajú spôsobom, že im 3/4 občanov Slovenskej republiky neveria, že im dodávajú to čo si platia a na čo majú nárok, rýchly efektívny a skutočný výkon spravodlivosti.

V politike - 19.11.2012
Nepravda

Podľa výsledku prieskumu medzi verejnosťou, odborníkmi a sudcami je to 67 % opýtaných, ktorí nedôverujú všeobecným sudcom, Najvyššiemu súdu nedôverujú 54 % respondentov a Ústavnému súdu 49 % respondentov. Radoslav Procházka si čísla prilepšuje vo svoj prospech a jeho výrok preto považujeme za neprav...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja osobne som nepodpísal návrh na odvolanie ministra spravodlivosti z funkcie.

V politike - 19.11.2012
Pravda

Podľa návrhu na vyslovenie nedôvery bol tento dokument podpísaný 30 poslancami a Radoslav Prochádzka medzi týmito menami naozaj nefiguruje....

Tomáš Borec

Nestraníci

Na každej tlačovej konferencii, ktorú mala bývalá pani ministerka,kritizovala justíciu an block. Všetkých sudcov z princípu kolektívnej viny, ako keby šup, všetci sudcovia robili zle a ako keby boli tí najhorší proste, a to pred chvíľou potvrdil aj práve pán poslanec, že to tak nejde jednoducho a že to zovšeobecňovanie je veľmi nebezpečné, pretože toto kritizovala aj Európska asociácia sudcov.

V politike - 19.11.2012
Neoveriteľné

Jediný záznam z tlačovej besedy bývalej ministerky Lucie Žitňanskej z doby jej mandátu je z 4. októbra 2011, teda mesiac po rezolúcií Európskej asociácie sudcov. V ňom ministerka kritizuje stav justície všeobecne. Nakoľko sa nám však nepodarilo žiadne ďalšie informácie o tlačových besedách bývalej m...

Tomáš Borec

Nestraníci

Nemôžem ja jednoducho túto tému alebo tento problém riešiť dokým nerozhodne Ústavný súd o týchto justičných balíčkoch.

V politike - 19.11.2012
Pravda
success
error