DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Poslanci majú, myslím, že zmrazené platy na úrovni 2007 alebo 2008.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 19.11.2012
Nepravda

Poslanci mali v minulosti zmrazené platy na úrovni roku 2007, ich plat bol však upravený novelou v roku 2010 s platnosťou od roku 2011, odkedy sa ich platy odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve a z odhadu deficitu na nasledujúci rok. V roku 2012 sú platy poslancov zmrazené na úrovni roku 2011, stále však zostáva v platnosti vzorec výpočtu platov z roku 2010. Radoslav Procházka teda nehovorí pravdu.

Platy poslancov boli zmrazené na úrovni roku 2007 do roku 2011, kedy sa prešlo na iný spôsob prepočtu. Od 1. januára 2011 nadobudla účinnosť novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Podľa tejto novely sa plat poslanca neurčuje len podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ale zároveň závisí od schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte SR. Na výpočet sa používa deficit, ktorý zverejňuje Eurostat.

Podľa paragrafu 2 odseku 1 tejto novely patrí poslancovi plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve znížený podľa odseku 2.

Podľa odseku 2 je zníženie platov poslancov nasledovné:

ak je deficit väčší ako 7 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 15 %
ak je deficit v rozpätí 5 - 7 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 10%
ak je deficit v rozpätí 3 - 5 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 5 %.
V roku 2011 bol tak plat poslancov znížený o 15% (deficit odhadovaný na rok 2011 je 7,8 %, pozn.). 

Týmto zákonam však zároveň došlo ku odmrazeniu (od marca 2011) platov (platy boli "zamrazené" a odvíjali sa od 3-násobku priemernej mzdy v roku 2007). Reálne medziročné zníženie základného platu tak činilo za rok 2011 iba o približne 4 %.

Koncom roku 2011 poslanci opäť pristúpili k zmrazeniu svojich platov, tento krát na úrovni roku 2011. Dôvodom bol fakt, že v prípade aplikovaniu vzorcu prijatom v novele z roku 2010 by ich platy porástli aj napriek ekonomickej kríze.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2012
success
error