DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

Sudcovia prejavili solidaritu tým, že žiadajú, aby im bolo alebo sú za to, aby im boli zmrazované platy, čo sa týka valorizácie na rok 2013 jednoducho z toho dôvodu, že pociťujú určitú sebareflexiu a pociťujú solidaritu s ľuďmi, a to považujem za veľmi dôležité.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 19.11.2012
Zavádzajúce

Sudcovské rady KS v Bratislave a Trenčíne (a neoficiálne v Košiciach) sa vyjadrili, že chápu zámer zmraziť ich platy. Združenie sudcov Slovenska však s takouto úpravou nesúhlasí. Napriek tomu, že existujú sudcovia, ktorí so zmrazením platov súhlasia, výrok ministra Boreca budí dojem, že sudcovia kolektívne s navrhovanou zmenou súhlasia, čo však pravda nie je. Výrok preto považujeme za zavádzajúci.


Združenie sudcov Slovenska ako celok odmietlo zmrazenie platov sudcov. Pre TASR sa tak vyjadrila viceprezidentka združenia Táňa Vesčičiková."Prípadnú navrhovanú zmenu platových pomerov sudcov ústavným zákonom považuje Združenie sudcov Slovenska (ZSS) za nekorektnú. Poukazuje pritom na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý pozastavil novelu zákona týkajúcu sa platových pomerov sudcov... Zároveň to považujeme za účelový zásah do Ústavy SR, ktorý by bol nesystémovým krokom zasahujúcim do nezávislosti a nestrannosti súdnej moci, ktorej súčasťou je aj finančná nezávislosť sudcov."

Momentálne sa kladne k zmrazeniu platov postavili iba sudcovia z Bratislavy a Trenčína (a neoficálne z Košíc). Informáciu priniesol denník SME:

"Sudcovská rada ako orgán samosprávy sudcov podieľajúci sa na riadení Krajského súdu v Bratislave chápe nevyhnutnosť pripravovaných úsporných krokov vlády SR i v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti ako dôsledok súčasnej nepriaznivej situácie vo verejných financiách," uvádza sa v stanovisku Sudcovskej rady KS Bratislava, ktoré poskytol Adamčiak.

Podobne zareagovala, aj Sudcovská rada KS v Trenčíne, ktorá podľa informácií TASR ministra spravodlivosti oboznámila, že na svojom mimoriadnom zasadnutí 15. novembra sa zaoberala diskusiou o zmrazovaní platov sudcov. 
Podľa neoficiálnych informácií TASR takto reagovala aj Sudcovská rada v Košiciach."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2012
success
error