DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci
34 3 4 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tomáš Borec

Nestraníci

Takisto riešime otázky sprísnenia prace na doma, riešime otázky zodpovednosti sudcov, ktorí sú na PN za to, aby teda naozaj to bola reálna PN a nie proste niekde že budú na dovolenke a podobne, čo sa tiež stávalo. Sprísňujeme podmienky na 13. a 14. plat, ktorý sudcom je vyplácaný, kritéria na to, aby ho vôbec mohli dostať vyplatený.

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože novela zákona o sudcoch a prísediacich špecifikuje kontrolu a podmienky plnenia sudcovských povinností v domácom prostredí, taktiež udeľuje právomoc predsedovi súdu požiadať Sociálnu poisťovňu o kontrolu práceneschopného sudcu a sprísňuje podmienky na získanie ď...

Tomáš Borec

Nestraníci

...všetci prokurátori povinne musia prejsť previerkou, bezpečnostnou previerkou, nie toto, čo my sme nastavili (novelou Ústavného zákona, ktorý zaviedol previerky sudcov, pozn.)

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Je pravdou, že od roku 2004 všetci prokurátori musia povinne prejsť bezpečnostnou previerkou. kde sú podmienky stanovené v Služobných predpisoch generálneho prokurátora. Ústavný zákon s účinnosťou od 1. septembra 2014 tak stanovuje len novozavedené povinné previerky sudcov. Výrok preto hod...

Tomáš Borec

Nestraníci

všetkých 1 400 sudcov, ktorí sú dnes

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Podľa stránok Ministerstva spravodlivosti SR pôsobí na Slovensku celkovo 1512 sudcov, z čoho je aktívnych 1367. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podľa TASR (26. februára 2014) premiér potvrdil záujem o preverenie všetkých 1 400 sudcov: "Podľa nás by mali byť uskutočnené previerky všetkých 1400 su...

Tomáš Borec

Nestraníci

...tá reakcia naozaj je na toto, na naozaj najnižšiu dôveryhodnosť justície vo vzťahu k všetkým členským štátom Európskej únie.

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Nepravda

Podľa posledných výsledkov prieskumu Eurobarometer (november 2013, pozn.) na tému "Spravodlivosť v Európskej únii", Slovenská republika spolu s Českou republikou obsadili predposledné miesta. Najnižšiu dôveru v súdnictvo má Slovinsko (24%), ktoré má o 1 p.b. nižšiu dôveru v justíciu ako Sl...

Tomáš Borec

Nestraníci

...tí ktorí prišli do toho talára za určitých podmienok, no tak dobre, ale veď za ten čas, to je na celý život...

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Minister spravodlivosti hovorí, že sudcovia sú vymenovaný na "doživotie". Podľa Ústavy SR, prezident SR vymenúva sudcov do funkcie bez časového obmedzenia, teda de facto doživotne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa Čl. 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je prezident jediný, kto podľa Ústa...

Tomáš Borec

Nestraníci

Ale čo sa týka napríklad pána Čima, bol vymenovaný vlastne parlamentom (za člena Súdnej rady, pozn.) pred koncom svojho funkčného obdobia, až na obdobie funkčnosti alebo teda až na obdobie, keď už prišla nová vláda, áno?

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Je pravdou, že Dušan Čimo bol zvolený za člena súdnej rady ešte v poslednom mesiaci vlády Ivety Radičovej, teda pred koncom funkčného obdobia. Jeho funkčné obdobie začalo 23. mája 2012, teda viac ako mesiac po nástupe druhej vlády R. Fica (a teda aj funkčného obdobia členov parlamentu). Výrok h...

Tomáš Borec

Nestraníci

Momentálne to (systém pravidiel rozhodovania súdov resp. občiansky poriadok, pozn.) máme vo verejnej diskusii, v takzvanom medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Všetky súčasti návrhu nového systému, ktorý má nahradiť Občiansky súdny poriadok, sa v súčasnosti nachádzajú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Tomáš Borec hovorí o navrhovanej zmene súčasného Občianskeho súdneho poriadku. Ten má byť nahradený troma kódexami: ...

Tomáš Borec

Nestraníci

Dnes sa nazýva (súbor pravidiel rozhodovania súdov, pozn.) Občiansky súdny poriadok je z roku 1963.

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Náš občiansky súdny poriadok naozaj vznikol v roku 1963, presne 4.decembra. Odvtedy bol 75-krát novelizovaný. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Tomáš Borec

Nestraníci

Z tohto ohľadu novelou Ústavy pribudlo množstvo nových úloh popri tých, ktoré už sú existujúce. Okrem iného, musia prijať zásady etiky pre sudcov, musia riešiť otázku spoľahlivosti a previerky spoľahlivosti sudcov.

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Borec hovorí o poslednej novele Ústavy Slovenskej republiky s účinnosťou od  1. septembra 2014. Táto novela priniesla niekoľko nových úloh pre Súdnu radu. Medzi nimi aj riešenie otázky spoľahlivosti a previerok sudcov či prijatie zásad etiky. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Návrh poslancov N...

Tomáš Borec

Nestraníci

My sme oddelili vlastne teraz novelou Ústavy od prvého septembra funkciu predsedu Najvyššieho súdu od predsedu Súdnej rady.

Borec vs Žitnanská - 21.09.2014
Pravda

Je pravdou, že súčasťou 4. júna 2014 schváleného návrhu zákona je ústavná modifikácia funkcií predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady. Predseda Súdnej rady už nemôže byť predsedom Najvyššieho súdu. Išlo o spoločný návrh SMER-SD a KDH s účinnosťou od 1. septembra 2014. Výrok hodnot...

success
error