DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Kričal Smer strašne nahlas počas Radičovej vlády, že politizujeme justíciu napríklad tým, že sme zriadili výberové komisie, kde ja som dokonca navrhol úplne objektívny princíp žrebovania z katalogu kvalifikovaných ľudí a Smer do výberovej komisie ako jediný, ako jediná strana nominoval človeka, ktorý dnes za neho sedí v parlamente ako poslanec.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 19.11.2012
Pravda

Novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá nadobudla účinnosť k 1. januáru 2012, upravila nový spôsob obsadzovania voľných sudcovských miest, a to prostredníctvom výberového konania. Výberové konanie uskutočňuje 5-členná výberová komisia, z toho traja členovia výberovej komisie budú menovaní politicky - dvaja ministrom spravodlivosti a jeden NR SR.

§29 novely zákona:

"Členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených národnou radou, jeden člen z kandidátov zvolených súdnou radou a dvaja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdu sudcovská rada súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje."


Smer dlhodobo kritizoval zmeny v súdnictve, ktoré presadzovala vláda Ivety Radičovej. Vyústením tejto kritiky bola snaha odvolať ministersku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. 


Parlament 13.decembra 2011 volil kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov. Medzi nominovanými bol aj Anton Martvoň, ktorého nominovala strana SMER-SD a ktorý je dnes poslancom NRSR za stranu SMER-SD.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2012
success
error