DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

Na každej tlačovej konferencii, ktorú mala bývalá pani ministerka,kritizovala justíciu an block. Všetkých sudcov z princípu kolektívnej viny, ako keby šup, všetci sudcovia robili zle a ako keby boli tí najhorší proste, a to pred chvíľou potvrdil aj práve pán poslanec, že to tak nejde jednoducho a že to zovšeobecňovanie je veľmi nebezpečné, pretože toto kritizovala aj Európska asociácia sudcov.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 19.11.2012
Neoveriteľné

Jediný záznam z tlačovej besedy bývalej ministerky Lucie Žitňanskej z doby jej mandátu je z 4. októbra 2011, teda mesiac po rezolúcií Európskej asociácie sudcov. V ňom ministerka kritizuje stav justície všeobecne. Nakoľko sa nám však nepodarilo žiadne ďalšie informácie o tlačových besedách bývalej ministerky, označujeme tento výrok za neoveriteľný.

Je pravdou, že Rezolúcia (.pdf,s.3) Európskej asociácie sudcov hovorí  o neoprávnenej kritike súdnych rozhodnutí:

"Neoprávnená kritika súdnej moci – nemiestne kritizovanie súdnych rozhodnutí, špecifické komentáre vyjadrujúce nepodložené pochybnosti o správnosti súdnych rozhodnutí rovnako ako urážlivé výroky predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci na adresu sudcov a súdnej moci ako takej. Zdržanie sa takýchto praktík je najefektívnejším spôsobom ako zvýšiť dôveru v súdnu moc. Európska asociácia sudcov pripomína čl. 18 Odporúčania CM/Rec (2010) 12, ktorý uvádza: " Pri komentovaní rozhodnutí sudcov, sa výkonná a zákonodarná moc musia vyhnúť kritike, ktorá by podkopala nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo." Inak takáto kritika nielen formuje prostriedky na vytvárania neprimeraného nátlaku na predstaviteľov súdnej moci ale môžu podkopať dôveru a rešpekt ktorý obyvatelia majú k ich právny systém. Európska asociácia sudcov napomína všetky sféry výkonnej moci, aby sa stránili všetkých nebezpečných prejavov narúšajúcich nezávislosť súdnej moci neprimeranou kritikou súdnych rozhodnutí."


Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2012
success
error