DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

Ale jednoducho je tu nastavený mechanizmus ešte od roku 2002 ako funguje jednoducho funkcia a to je ústavná záležitosť, ako funguje Súdna rada, ako je volený predseda Súdnej rady, respektíve ako súvisí s výkonom funkcie predsedu Najvyššieho súdu.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 19.11.2012
Neoveriteľné

Zákon o súdnej rade z roku 2002 bol viac krát novelizovaný a zmeny nastali vo viacerých prípadoch, napríklad v oblasti verejnosti hlasovania, zasadnutí Súdnej rady SR, alebo v spôsobe voľby predsedu Súdnej rady. Nedokážeme však posúdiť, nakoľko tieto novely zmenili celkový mechanizmus fungovania Súdnej rady v oblastiach, o ktorých hovorí minister Borec, jeho výrok preto považujeme za neoveriteľný.

Ústava SR (novela 90/2001) určuje, že predseda Najvyššieho súdu je podla automaticky predsedom sudnej rady, pricom predsedu Najvyššieho súdu volí samotná Súdna rada podľa zákona o súdnej rade.

Zákon o súdnej rade bol od roku 2002 podľa webu Zakonypreludi.sk priamo menený niekoľkokrát. Jednotlivé novelizačné zákony prinášajú vo fungovaní Súdnej rady SR, voľby predsedu Súdnej rady a v súvislosti výkonu vzťahu funkcie predsedu Súdnej rady SR s výkonom predsedu Najvyššieho súdu SR tieto významnejšie zmeny:

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2012
success
error