DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Aj v Írsku zaznamenali v takom tom prvotnom šoku (po zakázaní fajčenia v reštauráciách, pozn.), pretože je to krajina, ktorá holduje takémuto spoločenskému životu, určitý malý pokles, a v súčasnosti je výrazný trend navyšovania tržieb kaviarní, pretože začali ľudia chodiť na večere aj s deťmi, začali chodiť rodiny.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 19.11.2012
Zavádzajúce

Ekonomický dopad zákazu fajčenia v Írsku nie je vôbec tak jednoznačne kvantifikovateľný ako to prezentuje ministerka Zvolenská. Existujú štúdie, ktoré tvrdia, že negatívny dopad existuje, druhé zase, že nie. Nedá sa pri tom jednoznačne povedať, ktoré informácie sú "neutrálne", keď napríklad existujú oborné články v akademických časopisoch, ktoré tvrdia opak, v závislosti na zvolenej metodike výskumu, podobne ako rozdielne štátne agentúry. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci, nakoľko ministerka prezentuje tvrdenie, ktoré nie je jednoznačne pravdivé.

Podľa anglickej Wikipedia väčšina akademických a štátnych prieskumov ukázala, že neexistuje žiadny negatívny, alebo mierny pozitívny ekonomický efekt zákazu fajčenia v reštauračných zariadeniach. Na druhej strane existuje mnoho výskumov z prostredia týchto zariadení, ktoré naopak tvrdia, že takýto zákaz v skutočnosti mal negatívny dopad.

Čo sa týka Írska, ktoré zaviedlo ako prvé tento zákaz v roku 2004, článok cituje štátnu agentúru Office for Tobacco Control, podľa ktorej neexistoval žiadny negatívny efekt na tržby reštauračných zariadení. Napriek tomu správa uvádza, že mnohé regionálne zariadenia boli po zákaze uzatvorené. Podobný názor na ekonomické vplyvy má aj WHO.

Podľa Írskeho štatistického úradu však tržby v prípade Írska po zavedenení zákazu klesli o 6,3 %. Článok v odbornom časopise Health Economics z roku 2012 vypočítal ekonomické straty v tržbách na 4,6 %. Negatívne ekomoické vplyvy na tržby vidia aj v publikácii organizácii pre podporu fajčiarov Forest, podľa ktorých mnohé bary dúfajú v obmedzenie zákazu. Zákaz fajčenia vinia aj autori článku v novinách Irish Times, ktorý sa zaoberá komplexnejšími dôvodmi, prečo mnohým barom klesajú tržby.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2012
success
error