DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Keď vláda (Ivety Radičovej, pozn.), pripravovala transformáciu štátnych nemocníc, tak miesto toho, aby ich ozdravila, ich išla transformovať...

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Zavádzajúce

Výrok Zuzany Zvolenskej hodnotíme ako zavádzajúci, pretože vláda Ivety Radičovej sa snažila najskôr oddlžiť, resp. zmazať dlh nemocníc, neskôr ich transformovať. Inými slovami oddlženie nemocníc bolo podmienku na neskoršiu transformáciu.

Podľa tlačovej správy ministerstva zdravotníctva z 8. septembra 2011 poslanci schválili použitie verejných financií vo výške 350 miliónov na ozdravenie nemocníc:
"Poslanci Národnej rady SR dnes (8. septembra 2011) odsúhlasili použitie štátnych finančných aktív vo výške 350 mil. eur na oddlženie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Ak sa k tejto sume priráta 130 miliónov eur ako odpustenie návratnej pôžičky týmto zdravotníckym zariadeniam, znamená to, že spolu takmer pol miliardy eur je určených na oddlženie. Ide o mimoriadne dôležitý krok, ktorý je jednou z podmienok úspešného zvládnutia celého procesu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti."

Použitie štátnych aktív vo výške 350 miliónov eur a odpustenie návratnej pôžičky vo výške 130 malo byť súčasťou oddlženia nemocníc v pôsobnosti MZ SR. Oddlženie bolo jednou z podmienok následnej transformácie. Cieľom transformácie malo byť zlepšiť hospodárenie a efektivitu nemocníc:
"Transformácia nie je len technická zmena právnej formy, je to predovšetkým radikálna zmena v hospodárení, transparentnosti, efektívnosti a v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error