DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Podľa medzinárodných porovnaní v Európe sme na treťom mieste, čo sa týka výšky doplatkov v pomere ku všetkým peniazom, ktoré idú do zdravotníctva.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

V. Novotný hovorí o doplatkoch resp. celkovom podiely obyvateľstva na celkových zdrojoch zdravotníctva. Tieto priame platby obyvateľstva do zdravotníctva sú tretie najvyššie z krajín OECD. 

Podľa štatistiky (Health expenditure by financing agent) OECD má Slovensko vysoký podiel priamych platieb obyvateľstva na celkových zdrojoch zdravotníctva. Podľa aktuálnej štatistiky OECD predstavujú priame platby približne 27% na celkových zdrojoch zdravotníctva, pričom priemer krajín OECD je 18%. Slovensko je v tejto štatistike na treťom mieste.

INEKO vo svojej štúdií Problémy v liekovej politike z februára 2011 SR uvádza, že Slovensko patrí ku krajinám s najvyššími celkovými platbami obyvateľstva na celkových zdrojoch zdravotníctva. 

"Ďalším faktorom vysokej spotreby liekov na Slovensku je vysoká úhrada zdravotných poisťovní za lieky, resp. nízke doplatky pacienta v porovnaní so zahraničím. Súkromné výdavky na lieky ako podiel na celkových výdavkoch na lieky patria na Slovensku medzi najnižšie v rámci OECD. Mnohí ekonómovia, vrátane tých z OECD, preto odporúčajú, aby Slovensko zvýšilo doplatky pacientov na lieky, a to aj napriek tomu, že už dnes máme podiel priamych platieb obyvateľstva na celkových zdrojoch zdravotníctva nadpriemerne vysoký."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error