DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Posledná štúdia INEKA ukázala, že v ostatných rokoch sa síce v štátnych nemocniciach robia sa verejné obstarávania, len akosi tá súťaž pokulháva, pretože v dvoch tretinách verejných obstarávaní sa zúčastňuje jeden uchádzač, sa cena predražuje zhruba o 21%. Dokonca vypočítali, že by sme vedeli ušetriť v štátnych nemocniciach 36 miliónov eur ročne.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

Posledná štúdia INEKA skutočne poukázala na fakty, ktoré spomína V. Novotný. V. Novotný uvádza zaokrúhlené čísla.

Štúdia INEKA, Analýzy: V nemocničných tendroch sa súťaží málo, poukázala na nedostatky vo verejnom obstarávaní. Táto štúdia analyzovala verejné obstarávania v nemocníc v rokoch 2009-2012. Medzi hlavné zistenia patria (s. 6):

"Verejné obstarávania nemocníc sa vyznačujú nízkym počtom predložených ponúk. V 54,6% tendrov podal ponuku iba jediný uchádzač. Zo sumy 827 mil. EUR, ktoré skúmané nemocnice v sledovanom období (január 2009 – marec 2012) vynaložili na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, tak viac ako 563 mil. EUR (68,1%) použili na tendre, kde sa zúčastnila iba jedna firma."

"Teoreticky, ak by neexistovali zákazky s jedinou ponukou, a tieto tendre by sa uskutočnili v súťaži s dvomi a viac uchádzačmi, výslednú cenu týchto tendrov by sa podarilo znížiť v priemere o 20,6% a v peňažnom vyjadrení o 116,1 mil. EUR počas sledovaného obdobia, resp. o 35,7 mil. EUR ročne."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error