DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Sme len treťou krajinou (pluralitný systém zdravotných poisťovní s možnosťou vytvárania zisku, pozn.), ktorá to vôbec v Európe má, okrem Holandska a Švajčiarska.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Pravda

Zuzana Zvolenská pravdivo tvrdí, že SR je len treťou krajinou, v ktorej si môžu zdravotné poisťovne vytvárať zisk. Potvrdzuje to materiál Vlády SR (Tabuľka č. 2), ktorý cituje výsledky analýzy publikácie Competition between payers in the base health care system, Ernst & Young, Poland, 2011 (.pdf, s.27). Len v troch krajinách (Slovensko, Švajčiarsko a Holandsko) z 29 analyzovaných umožňuje legislatíva možnosť tvorby zisku z verejného zdravotného poistenia. Unitárny systém má 16 krajín a pluralitný bez možnosti tvorby zisku 10 krajín.


Vo Švajčiarsku aj v Holandsku funguje pluralitný systém zdravotného poistenia. Podrobnejšie informácie o jeho fungovaní v oboch krajinách a jeho špecifiká poskytuje štúdia University of York-Social Health Insurance Systems in European Countries, dostupná tu.

Podobný výrok sme už overovali v relácii O päť minút dvanásť z 30. septembra 2012.

Systém poisťovní v Európe je komplikovaný, neexistujú čisté modely, v mnohých krajinách prebehli reformy. Zdravotné systémy v Európe by sme mohli rozdeliť na:
  • s možnosťou kompletného poistenia v súkromnej poisťovni ako alternatíve k štátnemu poisteniu existuje v Nemecku, Belgicku a Holandsku.
  • bez možnosti vybrať si kompletné poistenie v súkromnej poisťovni, ale s možnosťou vybrať si dodatočné nepovinné poistenie v súkromnej poisťovni, existuje vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Rakúsku,Portugalsku, Veľkej Británii.
  • zdravotné poistenie sa financuje cez dane, teda priame odvody (VB, Írsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko)- poistenie financované z verejného fondu funguje v Portugalsku, Španielsku a Grécku
  • poistenie z väčšiny financované zo sociálneho verejného fondu (Holandsko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Nemecko). Zdroj: http://www.ess-europe.de/en/health_systems.htm
Podľa webovej stránky Health Policy Institute je pluralitný systém zdravotného poistenie aj vo Švajčiarsku.

O systémoch zdravotného poistenia v Európe vypracoval podrobný dokument aj Inštitút francúzskej dokumentácie DILA. Pluralitný model viacerých poisťovní je napr. v Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Belgicku a Rakúsku. Systém zdravotných poisťovní je však aj v týchto krajinách zmiešaný, napr. vo Francúzsku si môžeme vybrať poisťovňu len pre komplementárne poistenie, nie pre základné povinné poistenie.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error