DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Rok 2009 rok, zisk zdravotných poisťovní, súkromných, spoločne 7 miliónov eur. 2010 rok, 14 miliónov eur. 2011 rok, 18,5 milióna eur.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Nepravda

V.Novotný hovorí správne čísla za roky 2010 a 2011, mýli sa však v údaji za rok 2009. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Denník SME zverejnil 8. júla 2011 údaje o ziskoch ZP za roky 2008 až 2010. Podľa zverejnených údajov v roku 2009 bol hospodársky výsledok Dôvery 8,2 mil. eur a výsledok Union záporný - 16,5 mil. eur. Spoločný hospodársky výsledok v roku 2009 súkromných poisťovní bol teda záporný vo výške - 8,3 mil. eur.

Zisk ZP Dôvera za rok 2009 uvádza hospodársky výsledok v čistom vo výške približne 469 mil. eur. Treba však brať do úvahy, že 31. decembra 2009 kúpila súkromná zdravotná poisťovňa Apollo poisťovňu Dôvera, pričom po zlúčení zostal ponechaný pôvodný názov jednej z nich - Dôvera. Skutočný hospodársky výsledok Dôvery by sme mohli vypočítať  z rozdielu počiatočného stavu z konečného stavu na bankových účtoch, výročná správa 2009, str. 95. (69 428 778 - 53 328 035 = 16 100 743 eur.). 

Vo Výročnej správe za rok 2009 ZP Union, str. 26 , je uvedený negatívny hospodársky výsledok vo výške - 16,5 mil. eur. Hospodársky výsledok Dôvery mínus strata Union za rok 2009 tvoria spoločný hospodársky výsledok komerčných poisťovní za rok 2009 na úrovni - 0,4 mil. eur. Je potrebné dodať, že Skutočné zisky ZP však mohli byť iné, keďže časť ziskov mohli poisťovne použiť na zaplatenie rezerv a podobne.

Podľa vestníka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č.8/2012 z júna 2012 (pdf., s. 27), bol zisk ZP Union a Dôvera v roku 2011 spolu 18,5 mil. eur (Union 9+Dôvera 9,57). V roku 2010 z grafu č. 10 vidíme, že po odčítaní straty poisťovne Union - 2,26 a zisku poisťovne Dôvera 16,24 dostaneme spoločný hospodársky výsledok 13,98 mil.eur.

Podľa vestníka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č.8/2011 (pdf., s. 30), bol hospodársky výsledok v roku 2010 ZP Union záporný vo výške - 2,3 mil. eur. Poisťovňa Dôvera hospodárila v roku 2010 so ziskom vo výške vo výške 9,2 mil. eur rok. V prípade Dôvery je len predbežný údaj v skutočnosti zisk Dôvery bol až 16,24 mil. eur (viď. vestník 2012).

Union ZP za rok 2011  vykázala zisk 9 000 385 eur, strana 27,výročná správa (pdf.)  a za rok 2010 stratu  -2 264 534 eur. Poisťovňa Dôvera na svojej internetovej stránke nemá výročné správy za roky 2010-2011 zverejnené.


Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error