DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Mohli by sme rozprávať aj o prevádzkových nákladoch, lebo tie sú stanovené zákonom. Pohybuje sa to okolo 4% celkového objemu finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenie.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Nepravda

Novela z roku 2011 stanovila presný limit, vzorec výpočtu na ročnom úhrne. Podľa prepočtu ministerstva zdravotníctva sa výška limitu pochybuje od 3,35% (VšZP) do 4,35% (Union). V prípade VšZP nemožno hovoriť, že limit sa pohybuje okolo 4%.

Limit výdavkov na prevádzku zdravotných poisťovní sa menil novelou zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá bola schválená 8. júla 2011. Novela zákona stanovila presný výpočet objemu finančných prostriedkov, ktoré môžu poisťovne použiť ako prevádzkové náklady.

Pre každú zdravotnú poisťovňu ZP bude limit daný nasledujúcim vzorcom. Príloha č. 1 k zákonu č. 581/2004, s. 18:

"Vzorec pre výpočet podielu na ročnom úhrne podľa § 6a ods. 1

limit (v %) = 2,9 + 2 000 000 / (1 000 000 + PPZP),

kde PPZP je počet poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne ZP."

Health policy institute k zmenám limitu prevádzkových výdavkov poznamenal:
"Sadzba uvedeného limitu bude do budúcnosti určovaná tak, aby menšie zdravotné poisťovne mohli zo zdrojov verejného zdravotného poistenia použiť relatívne viac prostriedkov na prevádzkové činnosti v porovnaní so zdravotnými poisťovňami s veľkým počtom poistencov. Celkový objem zdrojov, ktoré môžu zdravotné poisťovne použiť na prevádzkové výdavky by mal zostať po legislatívnej zmene rovnaký, ako keby mali všetky poisťovne limit 3,5 %. Je to záruka, aby nedošlo k zníženiu objemu zdrojov na nákup zdravotnej starostlivosti.

Pri modelovaní dopadu na jednotlivé zdravotné poisťovne vychádzalo ministerstvo z počtu poistencov zdravotných poisťovní ku koncu februára 2011. Výpočet výšky limitu vyzerá nasledovne:

VšZP: 2,9 + (2 000 000/(1 000 000 ­+ 3 475 934) = 3,35 %

Dôvera: 2,9 + (2 000 000/(1 000 000 ­+ 1 397 307) = 3,74 %

Union: 2,9 + (2 000 000/(1 000 000 ­+ 385 895) = 4,35 %

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error