DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Na operácie kĺbov sa čaká na Slovensku 3 až 4 roky a poistenci Všeobecnej zdravotnej čakajú o 4 až 5 mesiacov dlhšie.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Zavádzajúce

V. Novotný značne hyperbolizuje čakacie lehoty na operáciu kĺbov na Slovensku. Čakacie lehoty uvádzané V. Novotným sú len v jednom zariadení v prípade bedrového kĺbu resp. v dvoch zariadeniach v prípade kolenného kĺbu. Podľa analýzy HPI, čakajú poistenci VšZP na operácie kĺbov v priemere o 4-5 mesiacov  dlhšie ako poistenci Union (najkratšie lehoty). Výrok V. Novotného hodnotíme ako zavádzajúci.

V. Novotný pravdepodobne vychádza z Analýzy čakacích dôb, ktorú vypracovala Health Policy Institute. Táto analýza uvádza: 

  • Na totálnu endoprotézu (TEP) bedrového alebo kolenného kĺbu sa u nás v priemere (bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu a zariadenie) čaká približne 15 mesiacov a na operáciu katarakty približne 3 mesiace 
  • Na TEP kolenného kĺbu najdlhšie čakajú poistenci VšZP (548 dní) a najkratšie poistenci zdravotnej poisťovni Union (392 dní) 
  • Na TEP bedrového kĺbu najdlhšie čakajú poistenci VšZP (518 dní) a najkratšie poistenci zdravotnej poisťovni Union (407 dní)
Čakacia doba na totálnu endoprotéza bedrového kĺbu je v priemere 14 a pol mesiaca (s. 15). Je však pravdou, že v niektorých zariadeniach sa čakacie lehoty na výmenu bedrového kĺbu sa v FN Trenčín čaká takmer 3 roky (35,9 mesiaca) v FNsP Prešov takmer 2 a pol roka (29,9 mesiaca). 

Čakacia doba na totálnu endoprotéza kolenného kĺbu je v priemere 15 mesiacov (s.14). V niektorých zariadeniach sú čakacie lehoty na výmenu kĺbu takmer tri roky. Ide napríklad o FN Trenčín a FN Prešov (35,9 mesiaca). V UN BA Ružinov sa na tento zákrok čaká takmer 2 a pol roka (29,9 mesiaca).

V. Novotný značne hyperbolizuje čakacie lehoty na operáciu kĺbov na Slovensku. Tri roky sa na operáciu kĺbu čaká len v Trenčíne resp. pri kolennom kĺbe v Trenčíne a Prešove. 

V prípade operácie bedrového kĺbu poistenci VšZP  čakajú v priemere oproti poistencom v súkromnej poisťovni Union (najkratšie lehoty) o 111 dní dlhšie, čo sú takmer 4 mesiace.

V prípade operácie kolenného kĺbu poistenci VšZP  čakajú v priemere oproti poistencom v súkromnej poisťovni Union o 156 dní dlhšie, čo je niečo viac ako 5 mesiacov.

"Na totálnu endoprotézu kolenného kĺbu čakajú najdlhšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, približne 18 mesiacov, čo je v porovnaní s Dôverou a Unionom, kde sa čaká približne 13 mesiacov, o 5 mesiacov viac. Aj na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu čakajú najdlhšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, necelých 17 mesiacov, čo je v porovnaní s Dôverou a Unionom, kde sa čaká približne 13 a pol mesiaca, o necelé 4 mesiace viac."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error