DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Teraz má 400 alebo 500 euro v čistom (zdravotná sestra v miestnej/okresnej nemocnici, pozn.).

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Prehľad priemerných platov zdravotníckych pracovníkov prináša Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Podľa neho predstavuje priemerná tarifná mesačná mzda zdravotnej sestry v zariadení, ktorého zriaďovateľom je VÚC, mesto alebo obec, sumu 552 eur (čistá mzda cca 448 eur). Výška platu zdravotnej sestry v miestnej alebo okresnej nemocnici sa teda skutočne môže približovať sume z Novotného vyjadrenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dokument Health Policy Institute uvádza ako priemernú mzdu zdravotnej sestry v jednotlivých kategóriách pre rok 2015 nasledovné údaje (čistá mzda je dopočítaná cez SME Kalkulátor čistej mzdy):
Príspevkové organizácie zriaďované VÚC, mestami a obcami: 790 eur (čistá mzda- cca. 614 eur)
Neziskové organizácie zriaďované VÚC, mestami a obcami: 730 eur (čistá mzda- cca. 572 eur)
Akciové spoločnosti zriaďované VÚC, mestami a obcami: 863 eur (čistá mzda- cca. 665 eur)
Spoločnosti s ručením obmedzeným zriaďované VÚC, mestami, obcami a inými: 767 eur (čistá mzda- cca. 598 eur)
 
Správa o stave zdravotníctva z apríla 2015 (.pdf) obsahuje informáciu o priemernej mzde sestier v zdravotníckych zariadeniach pod VÚC, mestami a obcami pre rok 2014 vo výške 784 eur (čistá mzda cca. 610 eur).

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error