DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

... na zdravotnú starostlivosť budeme mať v roku 2016 presne toľko peňazí, koľko sme na ňu minuli v roku 2015, plus 1 milión eur.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Neoveriteľné

Z Novotného vyjadrenia nie je úplne jasné, čo všetko podľa neho zahŕňa pojem zdravotná starostlivosť. Rozpočet pre roky 2016-2018 neuvádza vyčíslenie výdavkov špeciálne pod pojmom zdravotná starostlivosť. Aj v jednotlivých analýzach týkajúcich sa rozpočtu zdravotníctva sa pod týmto pojmom uvádzajú rôzne veci a čísla. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018(.pdf, s.77) bol skutočný rozpočet pre Ministerstvo zdravotníctva v roku 2015 v sume 1 477 759 733 eur (rozpočtovaná bola suma 1 406 180 701 eur). Rozpočet pre Ministerstvo zdravotníctva na rok 2016 je plánovaný vo výške 1 490 577 977 eur. Rozdiel medzi rokom 2015 a 2016 je teda 12 818 244 eur. Toto číslo ako celok teda nesedí na vyjadrenie Novotného.

Ani ďalšie podkapitoly rozpočtu (.pdf, s.77) neukazujú rozdiel medzi rokmi 2015 a 2016 v hodnote približne jedného milióna:

Čo sa týka odborných analýz zaoberajúcich sa rozpočtom v oblasti zdravotníctva, ani tie sa nezjednocujú vo finančnom vyjadrení rozpočtu na zdravotnú starostlivosť.

Server vzdravotnictve.webnoviny.sk uvádza pre rok 2016 sumu 1,42 miliardy eur určenú na zdravotnú starostlivosť. Denník SME zas uvádza pre rok 2015 za zdravotnú starostlivosť sumu 3,73 miliardy, teda výrazne odlišné číslo. Health Policy Institut uvádza v analýze pre rok 2015 sumu takisto 3,73 miliardy, no žiadna z ich analýz ešte neobsahuje vyčíslenie sumy pre rok 2016. HPI berie ako výdavky na zdravotnú starostlivosť výdavky poistenia, ktoré sú na úrovni 3,7 mld. eur. V roku 2016 (príloha 1, s. 12) sú však výdavky poistenia rozpočtované vo výške 4 miliárd eur.

Rozpočtový portál zas uvádza sumu pre zdravotníctvo za rok 2016 vo výške 71 miliónov eur, pričom pre rok 2015 bolo plánovaných 74 miliónov eur, no po navýšení boli výdavky vyše 116 miliónov eur. Medziročný rozdiel sa nepribližuje Novotného údaju.

Portál Mediweb čerpal údaje zo Štatistického úradu a Ministerstva financií, ako výdavky na zdravotnú starostlivosť označuje výdavky zdravotného poistenia, pričom pre rok 2015 by to mala byť suma 4, 005 miliardy eur a pre rok 2016 suma 4,048 miliardy eur. Tito čísla čerpajú z rozpočtu na roky 2016-2018 z prílohy 1 (s. 12, Výdavky verejného zdravotného poistenia). Rozdiel sa teda nepribližuje Novotného údaju.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error