DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

...podľa zákona v roku 2012 mali byť platy sestier v rozmedzí 640 až 930 eur v hrubom. V princípe to sestry v štátnych nemocniciach dosiahli. Maximálny strop garantovaný týmto zákonom pre špecializované pracovné činnosti, to znamená sestru magistru, ktorá má svoju atestáciu, teda špecializačné štúdium, je 823 euro 68 centov.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Novotný hovorí o Zákone upravujúcom platy sestier a pôrodných asistentiek z 1. februára 2012. Návrh zákona bol predložený po štrajku lekárov ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012, avšak nakoniec nebol prijatý kvôli konfliktným bodom v súvislosti s Ústavou. Podľa dostupných informácií mal tento zákon garantovať mzdu vo výške, akú približne spomínal poslanec Novotný, teda v rozmedzí 640 až 928 eur v hrubom. V októbri 2013 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hovorila o platoch zdravotných sestier v rozmedzí 640 až 928 eur, ako hovoril spomínaný zákon z roku 2012. Súčasná novela zákona rozdeľuje sestričky do troch kategórií. Špecializované pracovné činnosti (magistry) budú dostávať mzdu vo výške (s.1) 0,96-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred 2 rokov (858 euro), čo predstavuje 823,68 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Od apríla 2012 vstúpil do platnosti zákon, ktorý určoval výšku minimálneho platu zdravotných sestier. Legislatívny návrh predložili poslanci po štrajku lekárov pred predčasnými voľbami. Minimálny plat sestier mal mať vtedy výšku 640 eur mesačne a dosiahnuť mohol maximálne 928 eur.

Predmetná úprava je Zákon z 1. februára 2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf), ktorý nadobudol účinnosť od 1. apríla 2012. Úprava platov sa vzťahovala na všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom zariadenia, kde pracujú. Zákon ďalej zohľadňoval aj odpracované roky v zdravotníctve a taktiež, či ide o sestry alebo pôrodné asistentky, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností. Zákon bol zastavený, keďže po tom, ako Generálna prokuratúra podala podnet na Ústavný súd, ten rozhodol o rozpore zákona s Ústavou SR.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v októbri 2013 hovorila o priemernej mzde zdravotných sestier, ktorá sa pohybovala v rozmedzí 640 až 930 euro, ako hovoril zákon z roku 2012.

Vo februári 2014 hodnotila úroveň miezd v zdravotníctve. Poukázali na to, že vývoj priemerných miezd lekárov a sestier, ktorý sledujú nepretržite od roku 1989, ukazuje, že u lekárov nastala pozitívna zmena v roku 2008, u sestier v roku 2012 a priaznivý vývoj pretrváva. Zdôrazňuje však veľké rozdiely v priemerných mzdách sestier, ktoré naďalej pretrvávali.

Analýza zo Zdravotníckych novín hovorí :

"V priemerných mzdách sestier sú veľké rozdiely. Vo fakultných, v univerzitných a v špecializovaných nemocniciach dosiahli úroveň 998 eur. Za obdobne náročnú prácu v neziskových organizáciách zarobili za trištvrte roka 2013 len 727 eur. Mnohé sestry takú výšku priemernej mzdy ani nedosiahli.[...] V roku 2012 bola priemerná mzda v národnom hospodárstve 805 eur, v zdravotníctve 909,20 eura, za prvé tri štvrťroky 2013 to bolo 803 eur/949,92 eura."
Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error