DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

..prečo potom sestry potrebovali pri výpovediach podpísať takzvanú dohodu o solidarite...sa tam zaväzujú, že ak zrušia tie výpovede, musia zaplatiť odborom, odborovej organizácii 3 300 eur pokuty..

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Je pravdou, že tzv. Dohoda o solidarite ukladá v prípade porušenia záväzkov povinnosť vyplatiť fondu solidarity pokutu vo výške 3300 euro. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dohoda o solidarite hovorí: "Ak Zdravotník poruší záväzky opísané v tejto zmluve, je povinný uhradiť do 7 dní SK SaPA sumu 3300 eur, ktorá použije tieto financie na fond solidarity pre úhradu strát ostatných Zdravotníkov, ktorí svoje záväzky z tejto zmluvy dodržali."


Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bude účinná od 1. januára 2016  a má zabezpečiť rovnaké odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, uviedla SITA pre denník Pravda dňa 25.novembra 2015.

Prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek (SaPA) Iveta Lazorová vyzýva zdravotné sestry, aby podali výpoveď pretože pre rok 2016 nebude dostatok finančných zdrojov na zvyšovanie platov. Zdravotné sestry nesúhlasia s navrhovaným zákonom, pretože sa nevzťahuje na všetky sestry a PA bez ohľadu na to kde pracujú. V navrhovanom zákone nie je zakomponovaný žiadny koeficient navýšenia mzdy na základe odpracovaných rokov. Po stretnutí s ministrom zdravotníctva sa im podarilo presadiť, aby sa zákon vzťahoval na neštátne ústavne zdravotnícke zariadenia.

SITA uviedla 25. novembra 2015 pre denník Pravda, že Čislák udivene reagoval na dohodu o solidarite v ktorej sa sestry zaväzujú, že pri odstupe od výpovede zaplatia odborovému združeniu 3300 eur. Vysvetlil, že zákon zahŕňa všetkých zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Platy sa zvýšia približne o 16% avšak nárast platov u štátnych zdravotníckych zamestnancov bude o čosi menší, keďže doteraz mali vyššie platy ako kolegovia v ostatných zariadeniach. Zdravotné sestry pracujúce v nemocniciach na územiach vyšších územných celkov môžu zarobiť o stovky eur viac.

Analytik Szalay poznamenal, že podľa zdravotníckych pracovníkov, im Čislák nevyhovel pri tvorbe novely zákona, ktorá upravuje mzdy zdravotníkom. Domnieva sa, že konanie nie je plošné a že tým stratia viac, než keď výpoveď podávali lekári, a bez práce veľmi dlho nevydržia, uviedla TASR pre denník SME.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error