DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

...v roku 2011 a v 2012 urobil chaoticky pán minister Uhliarik, kedy jednoducho schválil zákon pre lekárov schválil zákon pre sestry, ale krytie tam nebolo žiadne...Ale moment, tam bolo povedané, že ušetrí sa 200 miliónov eur.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

V roku 2011 počas pôsobenia ministra zdravotníctva Uhliarika bol schválený zákon, ktorý mal zvyšovať platy lekárov. V roku 2012 bol schválený zákon zvyšujúci platy sestier, no jeho platnosť bola zrušená Ústavným súdom. Obe plánované zvyšovania boli kritizované pre nedostatočné finančné krytie. Minister Uhliarik vtedy skutočne sľuboval ušetrenie 200 miliónov eur prijatím novely o úhrade liekov a rozsahu zdravotnej starostlivosti. K takémuto ušetreniu však nedošlo, zvyšovanie platov lekárov sa nakoniec financovalo z dodatočne vytvorených rezerv. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podobný výrok sme už riešili v minulosti, napríklad v septembri 2012, kedy o spomínaných záležitostiach hovoril Viliam Novotný v relácii V politike.

V roku 2010 nastúpila vláda Ivety Radičovej, ministrom zdravotníctva sa stal Ivan Uhliarik, ktorý po predchádzajúcom ministrovi zdravotníctva R. Rašim zdedil dlh zdravotníctva vo výške 382 miliónov eur (opticky znížených na 152 miliónov eur). Správa Vlády Slovenskej republiky zas hovorí o 285 miliónovom dlhu k 31.12.2010. 

V roku 2011 žiadali o zvýšenie miezd lekári, minister Uhliarik vtedy vyhlásil, že na požadované zvýšenie platov by potreboval 200 miliónov eur, píšu Hospodárske noviny. Minister si sľuboval získanie 200 miliónov eur od prijatia novely o úhrade liekov a rozsahu zdravotnej starostlivost. Ako píše portál aktualne.sk: "Uhliarik verí, že novela prinesie znižovanie cien liekov a úhrad za ne a ročne na daných opatreniach jeho rezort ušetrí okolo 200 miliónov eur."

Vláda vtedy napokon vyhovela požiadavkam lekárov, prisľúbila zvýšenie platov a Národná rada prijala príslušnú novelu zákona (.pdf)
V roku 2012 Národná rada schválila zákon o mzdových nárokoch zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Zákon bol neskôr rozhodnutím Ústavného súdu vyhlásený za protiústavný a jeho platnosť sa zrušila.
Avizované znižovanie cien liekov, ktoré malo prispieť ušetreniu finančných prostriedkov potrebných pre zvyšovanie platov, sa však napokon počas ministrovania Uhliarika neuskutočnilo, problém zdedila ďalšia vláda.

V súhrnnej správe o zdravotníctve, ktorá hodnotí obdobie január 2011-február 2012), sa INEKO kriticky vyjadruje k zvyšovaniu platov zdravotníckych pracovníkov:
"Hlavnými príčinami tohto stavu sú tzv. mäkké rozpočtové obmedzenia (soft budget constraints) v sektore zdravotníctva, nekryté zvyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov..." Aj vo svojej Ďalšej správe pre roky 2012-2013 sa INEKO vyjadruje kriticky k otázke krytia zvyšovania platov:"(...) zdrojmi nekryté zvyšovania platov lekárov."

Situáciu sa snažili riešiť poslanci SMER-u (víťaza volieb), ktorý ešte neboli oficiálne vo vláde, no poslanec Richard Raši predložil návrh novely zákona o zdrvotnom poistení:
"Viac peňazí z nového spôsobu prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami by štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) mala dostať prvýkrát v októbri tohto roku. Ten má priniesť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú do parlamentu v utorok (17.4.) predložil poslanec za Smer-SD Richard Raši. Vláda, ktorá zatiaľ nemá zákonodarnú iniciatívu, týmto spôsobom reaguje na situáciu v zdravotníctve, kde nemocnice a ambulancie volajú po dofinancovaní pre vyššie platy sestier a lekárov."

Rezerva teda mala predstavovať 30 miliónov a mali byť získané z výberu poistného. 

Ďalšia rezerva- 50 miliónov eur bola síce z rozpočtu ešte za ministra financií Mikloša, no k jej schváleniu prispeli najmä poslanci SMER-u- tí práve prijatím tejto rezervy podmienili svoje kladné hlasovanie za Miklošom navrhovaný rozpočet.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error