DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

Zhruba pred pol rokom sme boli na úrovni, že tento zákon bude platiť iba pre ústavné zdravotnícke zariadenia, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva. To znamená, trebalo by na to vyčleniť 10 miliónov eur. Ale som veľmi rád, že v priebehu letných mesiacov sa mi podarilo dohodnúť s pánom premiérom a s pánom ministrom financií, aby sme dali finančné prostriedky aj do ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré patria pod vyššie územné celky.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Ešte počas leta 2015 sa navrhovaný zákon o minimálnom základe mzdy zdravotníckych pracovníkov týkal len zamestnancov nemocníc patriacich priamo pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vyčlenených bolo 10 miliónov eur. Od septembra 2015 sa však rozšíril aj o zamestnancov nemocníc súkromných či patriacich pod VÚC, mestá a obce. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ešte po rokovaniach koncom júla 2015 sa rátalo len s navyšovaním základu mzdy u zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach patriacich pod ministerstvo. Pôvodne sa teda navrhovaný zákon nemal týkať zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach patriacich pod VÚC, mestá, obce či pod súkromných vlastníkov. V tomto prípade by na zvyšovanie platov stačila suma 10 miliónov eur. 
septembri 2015 už mal zákon zahrňovať zvýšenie miezd pre zdravotníckych pracovníkov ústavných zariadeniach patriacich nielen pod ministerstvo, ale aj pod VÚC, mestá, obce a aj v súkromných nemocniciach.

Dnes ostáva suma 10 miliónov pre navýšenie základu mzdy v štátnych nemocniciach rovnaká, no pribudlo zvyšovanie miezd pre zdravotníckych pracovníkov aj v neštátnych zariadeniach za ďalších 45 miliónov eur.

Časť výroku o dohodnutí sa s premiérom a ministrom financií nehodnotíme, keďže sa jedná pravdepodobne o interné rokovania.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error