DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

... minulý rok sme začínali napríklad percentom za poistenca štátu vo výške 4,16 a vo februári a marci som povedal, ak naozaj zistíme, že je tam nedostatok finančných prostriedkov, tak som tam prisľúbil vklad alebo finančné prostriedky vo výške 86 miliónov eur, čo sa aj zrealizovalo v tomto roku...zo 4,16 sa zvýšil na 4,46.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Tvrdenie ministra je pravdivé v údaji pôvodného percenta- 4,16% za poistenca štátu. Stránka ministerstva i článok SITA potvrdzujú, že navýšenie tohto percenta vkladom finančných prostriedkov prisľúbil minister vopred a vo výške 86 miliónov eur. Zvýšenie spomínaného percenta za poistenca štátu sa uskutočnilo až v mesiacoch november a december 2015, išlo o zvýšenie na 5,85%. Priemer zvýšenia za kalendárny rok je teda 4,46% preto výrok ministra hodnotíme ako pravdivý.
 
O zvýšení platby za poistenca štátu kvôli pokrytiu mzdových nákladov pre zdravotníckych pracovníkov informuje Ministerstvo zdravotníctva nasledovne: 
"Navýšenie platby za poistencov štátu v zdravotníctve je realitou. Výsledkom sérií rokovaní je historicky najvyššie percento za poistencov štátu. Dosiahne 5,85 %, zo súčasných 4,16 percenta.
Ide o navýšenie, ktoré minister zdravotníctva Viliam Čislák dlhodobo presadzoval, aj vzhľadom na akútnu potrebu riešiť pokrytie zvýšených nákladov poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti so mzdovými nárokmi zdravotníckych pracovníkov.
" Pôvodne bol percento za poistenca štátu (takými sú napr. nezamestnaní či nezaopatrené deti) stanovené na 4,16 percenta, po navýšení to malo byť 5,85%.

Podobne informuje aj článok Hospodárskych novín, dodáva, že zvýšenie na 5,85% platí iba na dva mesiace (do konca roka)- pre november a december. Uvedené percento predstavuje v prepočte 86 miliónov eur, čo je presne aj údaj, ktorý spomína Čislák.

Podobne informuje aj článok Pravdy, ktorý dodáva: "Analytik Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku HPI Tomáš Szalay tvrdí, že v prípade 86 miliónov nejde o žiadne nové peniaze, ktoré by pribudli do zdravotníctva. „Tieto peniaze boli v kapitole rezortu už aj predtým, Čislák ich nevybavil,“ povedal Szalay. Ide o financie, ktoré boli minulý rok schválené v štátnom rozpočte na rok 2015. Akurát neboli naliate do zdravotných poisťovní za poistencov štátu hneď v januári. „Peniaze mali byť nalievané do rezortu priebežne, nie teraz na konci roka,“ dodal. Upozorňuje, že platy sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov z týchto peňazí nebudú kryté, pretože zákon o odmeňovaní sestier bude platiť až od januára budúceho roka."

Článok SITA z augusta 2015, kedy ešte nebolo známe presné percentuálne navýšenie, informuje nasledovne:
"Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) by priemerná úhrada za poistencov štátu, ktorá kompenzuje navýšenie nákladov v ústavných zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku, mala byť vo výške 4,46 %, čo by do systému zdravotného poistenia prinieslo o 86 mil. eur ročne viac. V súčasnosti je to 4,16 %." Tento článok potvrdzuje aj ministrovo tvrdenie o tom, že uvoľnenie finančných prostriedkov na tieto účely prisľúbil už skôr. V tomto vyjadrení sa spomína Čislákom uvedené percento 4,46.

Portál Mediweb informuje, že 4,46% je priemerný za kalendárny rok: "Ak teda spriemerujeme celý kalendárny rok, platba štátu sa rovná 4,46 percenta priemernej mzdy." Potvrdzuje to aj Asociácia nemocníc Slovenska.

Rozpočet na rok 2016 počíta so zvýšením (oproti rozpočtu 2015) na úroveň 4,3 percenta.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error