DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

(...) ak sa rozprávame o zdravotníckych pracovníkoch v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v gescii ministerstva zdravotníctva, ktorých je 18 000 a na zvýšenie ich miezd ide 10 miliónov eur a pre zdravotnícke zariadenia, ktoré sú pod VÚC-kou, pod mestom alebo súkromné, ide 45 miliónov eur podľa tohto zákona, my tu napočítavame iba minimálnu výšku základnej mzdy.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Zákon, ktorý upravuje platy zdravotníckych pracovníkov, bol schválený v NR SR 25. novembra 2015. Na základe tohto zákona by malo dôjsť k zmene minimálnej výšky základnej mzdy približne 18 000 zamestnancov štátnych nemocníc, čo bude predstavovať čiastku približne 10 miliónov. Zvyšných 45 miliónov vyčlenených na zmeny minimálnej výšky základnej mzdy pôjde na mzdy zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach patriacich pod VÚC, mestá či do súkromných zariadení. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Ministrom uvedené peňažné čiastky určené na mzdy zdravotníckych pracovníkov potvrdzuje aj TASR:
"V štátnych nemocniciach by išlo na platy 18.000 zamestnancov, ktoré sú v súčasnosti vyššie v porovnaní s ostatnými, asi desať miliónov eur a na platy 20.000 zdravotníkov v ostatných nemocniciach zvyšných 45 miliónov eur."

Vládny návrh zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý upravuje mzdy zdravotníckych pracovníkov, bol schválený na schôdzi parlamentu 25. novembra 2015. 
V dôvodovej správe(.rtf) tohto zákona je v bode 13 uvedené zavedenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy pre zdravotníckych pracovníkov: "Navrhuje sa minimálna výška základnej zložky mzdy v závislosti od vykonávaných činností pre vymedzený okruh zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 zákona o poskytovateľoch."  
V znení zákona(.rtf) paragrafy 80 aa až aw potom presne určujú minimálnu výšku základnej zložky mzdy pre jednotlivé zdravotnícke profesie pomocou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.

Doložka sociálnych vplyvov k tomuto zákonu uvádza celkové počty pracovníkov, ktorých táto zmena zákona ovplyvní:
 "Úprava sa dotýka cca 38 050 zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v jednotlivých zdravotníckych povolaniach nasledovne: farmaceut (322), sestra (21140), pôrodná asistentka (1201), zdravotnícky laborant (1812), farmaceutický laborant (398), technik pre zdravotnícke pomôcky (18), fyzioterapeut (1139), zdravotnícky záchranár (1779), verejný zdravotník (84), zdravotnícky asistent (1779), rádiologický technik (972), dentálna hygienička (8), asistent výživy (275), masér (386), sanitár (4848), zubný asistent (3), zubný technik (867), ortopedický technik (216), logopéd (35), psychológ (248), laboratórny diagnostik (438), liečebný pedagóg (30), fyzik (48)."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error