DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti
Do verejnoprávnej televízie prišli diskutovat hned štyria politici. Prvá cast relácie ponúkla súboj súcasného a bývalého ministra hospodárstva SR - Tomáša Malatinského a Juraja Miškova. Miškov nekorektne hovoril o vývoji výdavkov verejnej správy. V absolútnych císlach síce výdavky verejnej správy rastú (avšak okrem r. 2011), no v relatívnom porovnaní týchto výdavkov s HDP je zrejmé, že výdavky každorocne nerastú. V druhej casti relácie prišli diskutovat minister vnútra Robert Kalinák a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitnanská. Ústrednou témou bola novela zákona o hlásení pobytu obcana. Lucia Žitnanská nekorektne uvádzala, že "omylom" schválený pozmenovací návrh Osuského, mal riešit vypustenie povinnosti nahlásit pobyt po 90 dnoch. V skutocnosti poslanci SMER-SD omylom schválili Osuského pozmenovací návrh zákona, ktorý mal zabezpecit, aby si ludia nadalej mohli zapísat ako trvalé bydlisko aj byt, ktorý majú prenajatý na dobu neurcitú a nemajú súhlas vlastníka bytu. Kalinák nesprávne uvádzal, že pravidlá, ktoré platia už dnes, budú platit aj po novele. To však nie je pravda, pretože novela zákona zavádza povinnost nahlásit pobyt po 90 dnoch, pricom nesplnenie povinnosti sa bude považovat za priestupok. Posledné minúty relácie boli venované nekonecnej volbe šéfa NKÚ. Hoci sa táto téma objavuje v diskusných reláciách už niekolko mesiacov, to nebráni ministrovi vnútra opakovane uvádzat nesprávny pocet hlasov, ktoré získal kandidát Klimeš v poslednej volbe.

Tomáš Malatinský

Nestraníci
8 1 0 2

Juraj Miškov

SKOK!
3 0 3 1

Robert Kaliňák

SMER-SD
6 1 1 2

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD
2 0 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Tomáš Malatinský
 • Juraj Miškov
 • Robert Kaliňák
 • Lucia Žitňanská
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Robert Kaliňák

SMER-SD

Nie, dali sme 10 hlasov. 53 hlasov (získal Krnáč v septembri 2012, pozn.).

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Neoveriteľné

SMER-SD deklaroval, že podporí kandidáta opozície 10 hlasmi. Tento počet hlasov 10 hlasov deklarovali predstavitelia SMER-SD v diskusných reláciách. Ak by sme započítali hypotetických 10 hlasov SMER-SD, tak Krnáč by získal 53 hlasov opozície, tak ako tvrdí R. Kaliňák. To či ...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Kandidát opozície Krnáč v septembri v roku 2012 získal 63 hlasov v parlamente, 63 opozičných hlasov.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Neoveriteľné

SMER-SD deklaroval, že podporí kandidáta opozície 10 hlasmi. Tento počet hlasov 10 hlasov deklarovali predstavitelia SMER-SD v diskusných reláciách. Ak by sme započítali hypotetických 10 hlasov SMER-SD, tak Krnáč by získal len 53 hlasov opozície. To či desiati poslanci SMER-...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Posledný kandidát (na post šéfa NKÚ, pozn.) opozície získal 37.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože posledný kandidát SaS Klimeš získal v poslednej voľbe celkovo 39 hlasov a nie 37 ako tvrdí R. Kaliňák. Minister vnútra opakovane (Na telo, 14. apríla 2013) udáva nižší počet hlasov, ktoré mal Klimeš získať. 14. marca 2013, sa uskutočnila štvrtá voľba...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

NKÚ nemá už viac ako rok svoju hlavu, aj keď teda je tam dočasné vedenie

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Od februára 2005 uplynulo zákonných 7 rokov vo februári roku 2012. L. Žitňanská tak správne uvádza, že už viac ako rok, nie je zvolený nový predseda NKÚ a dočasne ho zastupuje Jasovský, ktorému skončilo funkčné obdobie vo februári 2012.Ján Jasovský na čele Úradu pre verejné obstarávan...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Je to (Maroš Žilinka, kandidát na šéfa NKÚ, pozn.) špeciálny prokurátor

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Maroš Žilinka je bývalým štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra, člen KDH Narodil sa 19. augusta 1970 v Bardejove. V roku 1993 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.V rokoch 2005-2010 pôsobil ako zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kri...

Robert Kaliňák

SMER-SD

A tak ako som to predtým dokázal, počas platnosti tohto zákona prvé 4 roky keď som bol ministrom v roku 2006-2010, tak nikto pokutu nedostal.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Výrok Roberta Kaliňáka hodnotíme ako pravdivý, kedže podľa pôvodného zákona nenahlásenie pobytu nebolo definované ako priestupok. Nenahlásenie pobytu po uplynutí 90 dní je podľa novely zákona schválenej 14. mája definované ako priestupok. Demagog.sk nezistil žiaden prípad keby by bol niekt...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Čiže cestujeme po celej Európe bez hraníc, je ale iba na 90 dní podľa schengenského práva. Každý deň navyše už musíte hlásiť a vybaviť si špeciálny pobyt, za ktorý sú už teda ale brutálne pokuty v niektorých štátoch, hlavne aj u našich susedov.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Webová stránka Ministerstva zahraničných vecí potvrdzuje údaj o tom, že občania Slovenska sa musia v cudzích štátoch Schengenu registrovať v prípade prekročenia 90 dní pobytu. V Českej republike hrozí pri nesplnení si povinnosti nahlásenia pobytu pokuta vo výške približne 115 euro. U nás s...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Toto je trošku demagógia, pani poslankyňa, pretože pán Osuský, tá vec, čo sa schválila, nesúvisela s 90 dňami. Tá súvisela s tým, že pán Osuský chcel zaviesť a to sme boli zásadne proti, lebo to znižovalo ochranu prenajímateľov bytov, on chcel zaviesť to, že akonáhle ja si prenajmem byt, tak mi tam vzniká nárok na trvalý pobyt.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Minister vnútra správne reaguje na L. Žiťňanskú, ktorá nesprávne uvádza, že "omyl" poslancov SMER-SD bol pri schválení pozmeňovacieho návrhu, ktorý mal vypustiť z novely sporný bod o povinnosti nahlasovania pobytu. V skutočnosti poslanci SMER-SD pomohli omylom schváliť pozmeňovací návrh,&n...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Pán minister prišiel so zákonom do parlamentu, pán poslanec Osuský práve navrhol vypustenie tohto bodu zo zákona, poslanci Smeru to vypustenie tohto bodu zo zákona dokonca schválili a potom sa spamätali, že sa pomýlili a vznikol jeden naozaj cirkus v parlamente, kde to potom zase museli do zákona vracať.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Zavádzajúce

Je pravdou, že opozičný poslanec Peter Osuský z SaS je predkladateľom  pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o hlásení prechodného pobytu a registrácii obyvateľov Slovenskej republiky. Okrem iného navrhoval aj vypustenie sporného bodu o povinnom hlásení pobytu v zahraničí presahujúcom 90 dní. P...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Sme zvládli aj zlikvidovanie vlastne poslednej bariéry v slobodnom cestovaní a to bola vlastne vízová povinnosť voči Spojeným štátom, ktorú sme tiež dokázali premietnuť na to, že dnes sa už cestuje do Spojených štátov slobodne.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Vízová povinnosť pre turistické a služobné cesty slovenských občanov do USA sa skončila 17. novembra 2008, kedy bol pri moci SMER a Robert Fico. Po tomto dátume totiž stačí, aby záujemcovia o pobyt v USA vyplnili americký dotazník ESTA a mali by mať novší typ cestovného pasu s biometrickými údajmi, ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Cyprus dodnes sa nedostal do schengenského priestoru, pretože nezvládol tú situáciu.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Výrok Roberta Kaliňáka je pravdivý. Cyprus je síce od roku 2004 právoplatným členom Európskej únie, čoho súčasťou je záväzok pridruženia k Schengenskému priestoru, ale vzhľadom na nedoriešenú otázku ohľadne Turecko-Gréckych vzťahov na tomto ostrove, bola implementácia Schengenského priestoru na Cypr...

Robert Kaliňák

SMER-SD

To, čomu sa chcem venovať, je to, že tento zákon tu naozaj platí 15 rokov a ministerstvo vnútra, to nie je ani nami kontrolovateľné, ani to nie je naša úloha. Dokonca, čo je najväčší omyl, pobyt sa nenahlasuje nám, ale vlastnému starostovi.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky platí 15 rokov a je pravdou, že prechodný pobyt ani pobyt v zahraničí sa nenahlasuje Ministerstvu vnútra. Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

A faktom je, že tieto pravidlá (ohlasovanie pobytu, pozn.), ktoré platia dnes a ktoré platia aj po schválení zákona, platia už viac ako 15 rokov.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Zavádzajúce

Novela zákona ktorú predkladá R. Kaliňák síce nemení 90 dňovú lehotu na nahlásenie vycestovania do zahraničia, ale zavádza povinnosť, pričom nesplnenie sa bude považovať za priestupok. Pôvodný zákon takúto povinnosť neobsahoval. Pôvodný zákon o hlásení pobytu občanov bol schválený v júly 1998 a účin...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Tieto miesta sú spojené s technológiou a tieto miesta musia garantovať 6 rokov, 6 rokov.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Tomáš Malatinský správne uvádza dĺžku, po ktorú musia zamestnávatelia udržať pracovné miesta. Podľa informácií od Slovenskej Informačnej a Energetickej agentúry to musí byť aspoň 5 rokov od ukončenia projektu, pričom projekt samotný môže trvať maximálne 24 mesiacov. Na základe to...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Sme realokovali prostriedky z iných operačných programov, ktoré sa nedaria naštartovať a máme na ministerstve dneska už dve výzvy, ktoré sú vonku.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo prostredníctvom Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SIEA) v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v roku 2013 dve výzvy:Výzva KaHR-111SP-1201 - Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle...

Juraj Miškov

SKOK!

Každý tretí mladý človek na Slovensku je nezamestnaný.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Nezamestnanosť mladých do 25 rokov dosahuje takmer 35%. TASR, 18. január 2013:"Mladí ľudia na Slovensku majú veľký problém nájsť si prácu. Dokazuje to aj štatistika, podľa ktorej je každý tretí mladý človek do 25 rokov na Slovensku nezamestnaný. Slovensko má v rámci štátov Európskej únie piatu ...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Máme tam ešte, keď sme tu Indonéziu načali, máme tam ešte podnikateľov, ktorí tam idú stavať cementáreň, máme tam podnikateľov, ktorí tam vyvíjajú takzvanú tropickú pšenicu.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Tomáš Malatinský pravdivo spomína podnikanie slovenských podnikateľov a výskumníkov v oblasti tropickej pšenice. TASR, 18. apríla 2012"Pšenicu na experimentálnej báze zasiali odborníci z Osiva Zvolen v Indonézii vlani, zber úrody v októbri bol podľa riaditeľa firmy Rudolfa Zajaca úspešný. ...

Juraj Miškov

SKOK!

Tak napríklad spomínaná energetika, myslím, že máme (v Indonézií, pozn.) dvoch investorov zo Slovenska, ktorí tam pomáhajú s výstavbou elektrárni.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Neoveriteľné

Slovensko skutočne má investorov v Indonézií a ako uvádza Miškov, ktorí investujú aj v oblasti energetiky. Nie všetky memorandá sa však týkajú výstavby elektrární, ale týkajú sa aj ťažobného priemyslu. Podľa dostupných informácií v súčasnej dobe firma Istroenero Group Levice sa podieľ...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Indonézia je mimo Európskej únie. Je to veľmi silný trh, 240 miliónov obyvateľov.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže oficiálny výsledok sčítania obyvateľstva v roku 2010 ako aj odhad počtu obyvateľov Indonézie v roku 2012 hovorí o počte približne 240 miliónov obyvateľov. Oficiálny výsledok sčítania obyvateľstva v roku 2010 hovorí o počte obyvateľov na úrovni pribl...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

86% slovenského exportu je orientovaných do krajín Európskej únie.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O5M12, 27. januára 2013)Podľa údajov ktoré každoročne zostavuje Štatistický úrad SR je zahraničný export SR do krajín EÚ dlhodobo na úrovni cca. 85%. Malatinského zaokrúhlenie na 86% možno považovať za pravdivé.Celkový vývoz v roku200820092010201...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Podnikatelia v Indonézii sú veľmi aktívni (pobočka SARIO, pozn.) . Je tam 5 projektov, ktoré jeden sa už realizuje

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Neoveriteľné

Podľa portálu energia-portal.sk a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), slovenská spoločnosť Istroenergo Levice podpísala kontrakt na výstavbu elektrárne, ktorá by sa mala nachádzať na ostrove Batam. O podpise zmluvy informovalo aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Rep...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Zákon o dotáciách som do parlamentu predkladal ja a tá formulácia, že sa inovačné vouchre dajú na toto použiť, dostala teraz už legislatívnu podobu.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

V programe 14. schôdze NR SR, ktorá sa začína 29. januára 2013, je uvedený vládny Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V samotnom zákone o dotáciách sa pojem voucher, alebo informačné klastre nenachádza. Charakteristiku voucherov a klastrov ...

Juraj Miškov

SKOK!

Otvárania zahraničných zastúpení SARIO. Pán minister si iste spomenie, že prvé z nich už otvoril minulý rok v Jakarte indonézskej, ktoré som rok predtým dohodol ja, keď som bol v Indonézii.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Je pravda, že Tomáš Malatinský počas svojej návštevy Indonézie 9.-11. decembra 2012 slávnostne otvoril zahraničné zastúpenie agentúry SARIO v Indonézii. Je však pravdou, že Miškov navštívil Indonéziu 9.-11. októbra 2011. Na tento návšteve došlo k podpísaniu viacerých memoránd spolupráce medzi sloven...

Juraj Miškov

SKOK!

Sú opatrenia, ktoré sme pripravili ešte my a ktoré sme schvaľovali ešte my ako naša vláda. Ja uvediem konkrétne tie, ktoré sa týkajú ministerstva hospodárstva. Ide väčšinou teda o návrhy ako sú mikropôžičkový program, ide väčšinou o návrhy ako inovačné vouchre, inovačný fond, inovačné klastre, ktoré boli súčasťou inovačnej stratégie, ktorú som ešte pripravoval ja.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Inovačná politika SR na roky 2011 - 2013, predložená J. Miškovom bola schválená vládou I. Radičovej 11. mája 2011. Táto Inovačná politika hovorí o inovačných vouchroch, klastroch, ako aj fondoch:Opatrenie č 12: Inovačné vouchery"Opatrenie je jednoduchým podporným finančným nástrojom zabezpečen...

Juraj Miškov

SKOK!

Tu máme prebujnelú verejnú správu, že tu máme každý rok rastúce výdavky vo verejnej správe.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Zavádzajúce

Výdavky verejnej správy v absolútnej hodnote rastú každoročne, avšak okrem r. 2011, počas vlády I. Radičovej. Nedá sa povedať, že výdavky verejnej správy v relatívnom vyjadrení výdavkov k HDP rastu každoročne. Výrok poslanca J. Miškova hodnotíme preto ako zavádzajúci. Nasledujúca tabuľka porovnáva v...

Juraj Miškov

SKOK!

My sme konsolidovali predovšetkým na strane výdavkov. Dve tretiny šetrenia alebo teda konsolidácie verejných financií bolo uskutočnených na výdavkovej strane, to znamená, že sme okresali verejné výdavky a jedna tretina bola na strane príjmov.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Zavádzajúce

Vláda Ivety Radičovej síce konsolidovala verejné financie a vyjadrovala snahu udržať pomer dve tretiny na strane výdavkov a jedna tretina na strane príjmov, v praxi však existuje viacero indikátorov, že tento pomer reálne nebol dodržaný. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.Radičovej vláda mala pôv...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Slovensko si historicky za najnižšie úrokové sadzby požičiava peniaze.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 10. februára 2013, O5M12, 10. februára 2013, Na telo, 7. apríl 2013, O5M12, 7. apríl 2013).Podľa dostupných údajov na stránke cbonds.com a taktiež vyjadrenia šéfa IMP M. Filka, je pravdou, že sme si vo februári 2013 požičali histori...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Vznikol materiál, ktorý sa skladá z viac ako 100 jednotlivých projektov. Pri tvorbe tohto dokumentu boli (podnikatelia, pozn.) veľmi konštruktívni a s nimi sme vlastne vytvorili tento dokument, ktorý predtým spolupracovali na ňom všetky rezorty, čiže je to taký prierezový materiál.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Pravda

Balíček opatrení pod názvom Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu, ktoré majú pomôcť konsolidovať verejné financie a naštartovať slovenskú ekonomiku k novému rastu, obsahuje vyše 100 opatrení. Je však potrebné upozorniť, že len 97 opatrení je finančne krytých. Ostatné...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

A treba povedať, že v jednej výzve máme 330 žiadostí, ktoré v konečnom dôsledku budú mať za následok, že sa vytvorí 3 450 nových pracovných miest. A ďalšia výzva, kde máme 240 žiadostí, tak tam by sa malo vytvoriť 1 600 pracovných miest mladých ľudí vo veku nad 15 až 29 rokov.

O 5 minút 12 - 21.05.2013
Neoveriteľné

Robert Kaliňák

SMER-SD

Dokonca ešte máme jedno z najliberálnejších pretože rešpektujeme tú 90-dňovú lehotu, ktorá je v každom štáte. Mnohé štáty majú ďaleko kratšiu lehotu.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Neoveriteľné

Nie je úplne jasné, ci hovorí Robert Kalinák na tomto mieste o práve obcana EU na 90 dní pobytu v akomkolvek clenskom štáte Schengenskej zóny, alebo o povinnosti ohlásit v prípade svojej neprítomnosti vo vlastnej krajine túto skutocnost štátu. Nakolko v druhom prípade nie sme schopní potvrdit, alebo...

Juraj Miškov

SKOK!

Keď sa pozrieme na návrh rozpočtu na tento rok, tak návrh rozpočtu, 930 miliónov eur na príjmovej strane pochádza zo zvýšenia daní a odvodov. Ďalej, 737 miliónov, čiže 30%, opäť príjmová strana, to sú peniaze, ktoré pochádzajú z II. piliera. Čiže dostávame sa možno na celkovo 70%. Potom 13%, 328 miliónov získa vláda cez jednorazové príjmy ako je napríklad privatizácia núdzových ropných zásob štátu. No a ostáva 475 miliónov, ktoré tvoria dokopy 19%, ktoré sú uvádzané ako úspory vo verejných výdavkoch. Z tých 475 miliónov je 427 miliónov výdavky alebo úspory uvádzané ako úspory územnej samosprávy, čiže šetriť budú mestá a obce. To znamená, že vláda šetrí na sebe iba 48 miliónov, to znamená 2% z celého konsolidačného balíka bude vláda šetriť na sebe.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Zavádzajúce

Napriek tomu, že údaje, ktoré uvádza poslanec Miškov sú z väčšej časti pravdivé, jeho výrok označujeme za zavádzajúci, keďže nie je pravdou že vláda "na sebe" šetrí iba 48 miliónov. Taktiež, tieto údaje sa nenachádzajú v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013, ale v Programe stability Slovenskej repub...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

V tom balíčku opatrení, ktoré slúžili ku konsolidácii boli samozrejme aj škrty vo výdavkov verejnej správy, vo výdavkoch vlády. Dokonca sme išli až tak ďaleko, že sme ešte aj samosprávu do tohto zatiahli, vyššie územné celky.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Nepravda

Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu. Takto sa volá balíček opatrení, ktorý ma za cieľ konsolidáciu verejných financií. Materiál skutočne obsahuje opatrenia, ktoré sa snažia znížiť výdavky verejnej správy a tak šetriť na cene štátu. Nikde sa nám však nepodarilo nájsť zmie...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Mnohí dávajú (Slovensko, pozn.) za príklad v konsolidácii.

O 5 minút 12 - 20.05.2013
Neoveriteľné

Nemecký minister hospodárstva sa skutočne vyjadril sa v zmysle, že Slovensko môže byť príkladom. Podobne sa vyjadril pre rokom H. Swoboda. Demagog.sk nezistil viac pochvalných vyjadrení, ktoré by považovali Slovensko za dobrý príklad konsolidácie. Dvoch zahraničných predstaviteľov len ťažko môžeme p...

success
error