DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

NKÚ nemá už viac ako rok svoju hlavu, aj keď teda je tam dočasné vedenie

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Od februára 2005 uplynulo zákonných 7 rokov vo februári roku 2012. L. Žitňanská tak správne uvádza, že už viac ako rok, nie je zvolený nový predseda NKÚ a dočasne ho zastupuje Jasovský, ktorému skončilo funkčné obdobie vo februári 2012.

Ján Jasovský na čele Úradu pre verejné obstarávanie od februára 2005.

Podľa § 8 odseku 3 Zákona o NKÚ:

"(3) funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je sedem rokov."

V § 8 odseku 5 sa píše:

"(5) predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error